Barneverntjenesten trenger besøkshjem og fritidskontakter

  

Kan du tenke deg å være besøkshjem eller bli fritidskontakt? Da ønsker barneverntjenesten at du tar kontakt. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

 

Noen ganger er det slik at barn som bor hos sine foreldre er i behov av å være hos andre familier noen dager i løpet av en måned. Som besøkshjem tar du imot et barn eller en ungdom én eller flere helger per måned. Besøkshjem, som også kan kalles avlastningshjem, er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. Slektninger kan også være besøkshjem.

Familien må ha en stabil livssituasjon og mulighet til å binde seg til oppdraget over tid, i tillegg er det et krav at man er over 23 år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. Det kreves at besøkshjemmet har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon det barna trenger mest.

Som fritidskontakt følger du opp et eller flere barn en til to kvelder per uke eller etter avtale.  Fritidskontakten skal ta med barnet ut på hyggelige opplevelser og gjerne positive aktiviteter som idrett, turer ute og romme barnets behov for voksenkontakt og støtte. Fritidskontakten bør være over 18 år.

Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem eller fritidskontakt.

Politiattest

Besøksforeldre må framlegge uttømmende og utvidet politiattest.
Det kreves utvidet politiattest av husstandsmedlemmer som er over 18 år. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder. 

Fritidskontakter må fremlegge utvidet politiattest på bakgrunn av at oppdraget også kan innebære å ta med barnet hjem.

Hvem er barna som trenger hjelp?

Barna som trenger besøkshjem eller fritidskontakt har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres kan trenge avlastning for å få overskudd. Barna trenger tilskudd av voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie. Mange av barna har behov for andre omgivelser med flere trygge voksne som bryr seg om dem. Kontakten med de voksne har som mål å gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Alderen på besøksbarna er fra 0 til 18 år.

Interessert og vil vite mer?

 

Ta kontakt med barneverntjenesten v/ teamleder Beathe Lothe på 91 00 54 46 om du har spørsmål og lurer på om du vil påta deg denne typen oppdrag. Om du er sikker på at du vil, kan du sende en e-post til: beathe.lothe@naroysund.kommune.no