Kommuneoverlege i Nærøysund kommune Sabine Moshövel har i samråd med rektor Kjartan Åsebø på Val videregående skole besluttet å midlertidig stenge Val videregående skole. Dette med bakgrunn i at tre av elevene har vært i kontakt med en person fra en annen kommune med usikker smittetilstand knyttet til koronavirusutbruddet. 

Nærøysund kommune tar grep for å begrense et eventuelt koronautbrudd i Nærøysund. Det er nå utarbeidet retningslinjer for ansatte, og kommunes øvrige befolkning oppfordres også til å bidra for å hindre smittespredning.

 

De to store arrangementene Skreifestivalen og Nærings- og samfunnskonferansen som skulle bli avholdt i neste uke er avlyst. Fare for spredning av koronaviruset er grunnen til avlysningene.

Kommuneoverlege Sabine Moshövel har laget en henvendelse til lag, foreninger og andre arrangører av festivaler, møter og samlinger i kommunen. Dette som generelle råd om hvordan en skal forholde seg for å bidra til å hindre smittespredning. 

Helsedirektoratet har sendt ut retningslinjer som gjelder restriksjoner for besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp-døgnplasser. Dette som en del av arbeidet mot spredning av Koronaviruset COVID-19 

Retningslinjene kan du se under: 

Kulturmidler og støtte til lag og foreninger  og gode formål må vente noe.Kulturenheten vil lage gode statutter og bestemmelser før det kan søkes og tildeling kan skje.

 

Nav Nærøysund informerer:

Det vil ikke bli mulig å hold åpent på kontoret på Rørvik på fredag 6. mars. Dette skyldes flytting og ombygging av lokalene. Ved henvendelser ta kontakt på telefon 55 55 33 33.

Fra og med førstkommende mandag vil Nav Nærøysund ha åpent til vanlige åpningstider på sitt nye kontor på Kolvereid. Nav-kontoret vil ha samme åpningsdager som tidligere.

Slik det blir gjort med mange enheter og avdelinger i Nærøysund kommune, slås også kulturskolen sammen fra to til en i disse dager. Akkurat nå er vi igang med en prosjektperiode der vi har nettopp samhandling og samarbeid som øverste målsetning. Da må også elevene samarbeide - og hva er vel bedre da enn "samspill på tvers"?

 

Både administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyre i Nærøysund er enige i at all virksomhet til voksenopplæringen og innvandringstjenesten i Nærøysund også kalt MAKS skal samles på ett sted. Og dette blir på Mangfoldshuset på Kolvereid.

 

Torsdag formiddag hadde gangene på Rørvik helsesenter et snev av Rio de Janeiro og karneval. Det var femteklassingene ved Rørvik skole som sørget for karnevalsopptog. Dette ble gjort i samarbeid med aktivitørene på Rørvik, samt frivilligsentralen.