Osan Settefisk AS søker om utvidet akvakulturtillatelse for settefisk på lokaliteten 13181 Osavatnet.

Søknaden gjelder tillatelse til produksjon av større settefisk ved å utvide tillatelsen fra 6 500 000 stk. til 10 000 000 stk. settefisk pr. år. Planene innebærer en produksjon av inntil 2 800 tonn settefisk pr. år. Behovet for større og flere settefisk av laks har gjort en utvidelse aktuell. 

Følg linken for mer informasjon om søknaden og høringsfrist. 

   

 

Tiden er igjen inne for den årlige happeningen «Drømmestipendet», og kulturskolerektoren i Nærøysund ønsker nå innspill, forslag og søknader fra drømmende Nærøysundværinger.

Vi minner om at alle eiendommene i tidligere Vikna kommune har fått nye gårdsnummer fra årsskiftet

17.12.19 vedtok Nærøysund og vedlagt ligger korrigert talldel i drifts- og investeringsbudsjett.

Utkast til Strategisk Næringsplan Ytre Namdal 2020-30 legges ut til høring. Høringsfrist er 24. januar.

Tårnet barnehage har ledige barnehageplasser.

 

Vikna kommune har unike friluftslivsområder og disse er kommunens største ressurs for aktivitet og rekreasjon.