I forrige uke la Kommunal Rapport fram sitt Framtidsbarometer. Nærøysund plasserte seg på en tredjeplass blant landets 356 kommuner. I denne ukens utgave presenteres de lyse utsiktene for kommunen over to sider i ukeavisa som setter fokus på kommunal virksomhet her landet.

 

– Vi har lenge pratet om at det har manglet et godt rusfritt tilbud med musikk for ungdom. Nå har vi satt i gang SøvvæstRock, opplyser medlemmene i bandet Miss Johnsen Band & co, som har fått med MOT-medarbeiderne i kommunen, Midt-Norsk lydformidling og tiendeklassingene ved Rørvik skole til å arrangere et stort musikkarrangement for ungdom mellom 12 og 18 år lørdag den 21. mars.

 

Torsdag 12. mars inviteres det til Inspirasjonsmøte med tema "Velg melk" på Val videregående skole. Målgruppen er melkeprodusenter og deres familier og målet er å bidra til utvikling og gode valg på gården. 

 

  

 

Har du en drøm om å komme gang med – eller å utvikle egen bedrift ?

 

Da håper vi å kunne gi deg inspirasjon og informasjon til å komme i gang!    

Kom til Lekamøya spiseri, 18. mars kl. 17.45.

 

Nærøysund kommune legger ut forslag til detaljreguleringsplan for Marøyvollen planid 2017010 til begrenset 2.gangs høring. Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.09. -28.10.19. På bakgrunn av innkomne merknader/innsigelser er det foreslått endringer av planforslaget etter 1.gangs høring. Endringene vurderes å ha vesentlig betydning for arealbruken i planområdet, og forslag til reguleringsplan må ut til nytt offentlig ettersyn/begrenset høring etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-10.

Følg linken for tilhørende plandokumenter og høringsfrist

 

 

Med forestillingen «Jakten på sølvet» så spilte elevene i femte til sjuende klasse ved Kolvereid skole til gull på scenen i kulturhuset onsdag og torsdag. Både andre elever fra hele kommunen, familie og andre bekjente koste seg i den halvannen lange forestillingen fra en fantasiverden under vann.

Emilsen Fisk as søker om tillatelse til etablering av ny lokalitet for laks i Slåttvika rett vest for Selvågen i Innerfolda. Omsøkt lokalitetsbiomasse er 2340 tonn. 

Selskapet planla opprinnelig et anlegg med 16 merder fordelt på 2 rekker à 8 merder. Emilsen Fisk AS har nå korrigert søknaden til et anlegg med 13 merder fordelt på en rekke med 9 merder og en rekke med 4 merder. Årsaken til endringen er hensynet til ferdsel med større båter. På grunn av endring av søknaden er høringsfristen forlenget med en uke

Dokumenter tilhørende saken finnes her

 

 

Uke 8 er det vinterferie ved skolene i Nærøysund. Det gir god mulighet til å besøke kommunens bibliotek som har åpent hele vinterferien og byr på ulike aktiviteter.

Trøndelag fylkeskommune har bestemt at det blir en delvis åpning av veien til Sør-Eitran fra og med torsdag 13. februar. Veien vil åpnes i perioder i tiden framover. Se tidspunkt under.

Sparebank1 SMN melder på sine nettsider at de har problemer med lønnsutbetaling. Dette kan ha innvirkning også for kommunens ansatte. 

OPPDATERING: Problemet er nå løst.