Vegstenging Tomasvegen

På grunn av anleggvirksomhet vil Tomasvegen bli stengt for gjennomkjøring ved Tverrvegen 1 i perioden 10-24.mai. 2019.

Beboere på Wennevikjordet og tilhørende områder må benytte Halsanvegen som adkomstvei i denne perioden. Det vil bli etablert mulighet til passering for fotgjengere. Det vil være mulig å kjøre til eiendommene som har avkjøring fra Tomasvegen.