Utmerkelsen "Årets medmenneske" for 2019 tildeles trivselsgruppen Gnisten

Formannskapet i Nærøy kommune har vedtatt å tildele utmerkelsen "Årets medmenneske" for 2019 til trivselsgruppen Gnisten.

Utmerkelsens formål er å gi honnør og bidra til motivasjon til en eller flere personer som på frivillig grunnlag arbeider aktivt med å vise omsorg for sine medmennesker.

Trivselsgruppa Gnisten er et nyopprettet tilbud basert på et frivillig initiativ som består av medmennesker som setter enkeltmennesket i fokus. Gjennom aktiviteter og sosialt samvær har Gnisten raskt blitt et tilbud som betyr mye for mange i lokalsamfunnet vårt. Gnisten er en møteplass hvor enkeltmennesket blir sett, forstått og verdsatt for den de er og for det som hver enkelt bidrar med i fellesskapet.

Gnisten har sitt utgangspunkt i "Lyspunktet", som er rus- og psykiatritjenestens døgnåpne dagtilbud. Trivselsgruppen Gnisten har ved å ta utgangspunkt i et allerede etablert tilbud, tatt et ansvar som overgår det man kan forvente av frivillige tilknyttet en kommunal tjeneste. Det er når noen ser behovene, tar ansvar for andres trivsel og som bygger videre på eksisterende tilbud at det skapes gode og åpne møteplasser, og rom for alle.Gnisten setter enkeltmenneskers livskvalitet først gjennom å legge til rette for et bredt spekter av tilbud og aktiviteter som kan passe ulike grupper og enkeltmennesker. Gjennom å ha fått tilgang til et småbruk i kommunen viser også Gnisten evnen til å tenke langsiktig og helhetlig i sitt arbeid, som bidrar til forutsigbarhet og trygghet for de som deltar.

Nærøy kommune vil gi stor honnør til frivillige som har bidratt til å skape dette "pusterommet" for sine medmennesker, hvor du og jeg har blitt vi og oss. Gnisten betyr mye for mange, - og utgjør en forskjell i hverdagen for enkeltmennesket og familier. Når medmenneskelighet, omtanke og åpenhet blandes sammen med kreativitet, engasjement og ildsjeler, tennes gnisten i oss alle.

Overrekkelse av utmerkelsen vil finne sted ved en senere anledning etter avtale med trivslesgruppen Gnisten.