UTLEGGING AV MANNTALL FOR OFFENTLIG ETTERSYN

Manntallet er nå lagt ut for offentlig ettersyn  Manntallet legges ut i papirformat. Manntallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Manntallet legges ut på følgende steder:

 • Alle kretser: Servicekontoret i Nærøy kommune Nærøy rådhus. Servicekontoret i Vikna kommune (Rørvik samfunnshus
 • Gravvik krets: Coop Marked Naustbukta og Joker Bogen
 • Værum krets: Coop Extra Kolvereid og Spar Ottersøy
 • Ottersøy krets: Spar Ottersøy
 •  Fikkan krets: Coop Marked Sjånes og Spar Ottersøy
 • Lauga krets: Coop Marked Sjånes
 • Abelvær krets: Coop Marked Sjånes
 • Oplø krets: Coop Marked Opløfjorden
 • Kolvereid krets: Servicekontoret i Nærøy (Nærøy rådhus) og Coop Extra Kolvereid
 • Årfor krets: Joker Foldereid
 •  Foldereid krets: Joker Foldereid
 • Austafjord krets: Joker Austafjord
 • Rørvik krets: Servicekontoret i Vikna kommune

 

RETTING AV FEIL I MANNTALL - FRAMGANGSMÅTE: 

Manntallet er en oversikt over stemmeberettigede i kommunen. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de er registrert som bosatt per 30. juni i valgåret.

Personer som har vært bosatt utenfor landet i mer enn 10 år sammenhengende, må søke om innføring i manntallet i den kommunen vedkommende sist var registrert som bosatt innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Etter den 30. juni vil folkeregistermyndighetene overføre manntallsopplysninger til kommunene. Manntallet skal så snart som mulig etter dette legges ut til offentlig ettersyn, slik at velgere har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet som er foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil.