Tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget

Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2019  fra Sametinget, gjennom ordningen Freda samiske bygninger i privat eie– Tilskuddene er underlagt Riksantikvarens regelverk for tilskudd og gis som tilskudd til tiltak som utføres i 2019.

Hvem kan få tilskudd: Private eiere av freda samiske bygninger Private eiere av særlig verneverdige samiske bygninger/anlegg i kystlandskap Arrangører av kurs/opplæring i antikvarisk istandsetting

Søknadsfrist er 3. desember 2018

Søknadsskjema og ytterligere informasjon om ordningen finnes på Sametingets nettside  sametinget. No eller kan nås direkte Ved å følge denne linken.

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskapa kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.

 

Lars‐Børge Myklevold Seniorrådgiver lars.borge.myklevold@samediggi.no +47 78 48 42 73

Kjartan Gran Seniorrådgiver kjartan.gran@samediggi.no +47 78 48 42 84

Elin Rose Myrvoll Fagleder elin.rose.myrvoll@samediggi.no