TIDLIGSTEMMEGIVNING

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

Kontaktinformasjon for kommunen: Servicekontoret, Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid, tlf. 74 38 26 00 eller Servicekontoret, Vikna kommune, Engasvegen 27, 7900 Rørvik, tlf. 74 39 33 00