Stengning av fv. 7102 mellom Naustbukta og Fjølvika.

Stengning av fv. 7102 i tidsrommet 12.11.18 kl 21:00 - 13.11.18 kl 06:00.

Vegen stenges ca. 200 meter fra kryss v/Coop Marked Naustbukta fv. 771.
Årsaken til stengningen er bytte av stikkrenne.