Overføring av møte på Kommune-TV

Kommunestyrets møte 16.11.18 vil bli overført direkte på Nærøy kommunes nett-TV. 

Se kommune-TV her