Nærøy kommunes kulturmidler 2019 - ny utlysning

Nærøy kommune lyser ut resterende kulturmidler i følgende kategorier:

  • Idrettsformål (25 000,-)
  • Friluftsliv (14 000,-)
  • Lokale kulturbygg (22 000,-)
  • Øvrige kulturformål (30 000,-)

Søknadsfrist: 1. juni 2019. Søknader fremmes på elektronisk skjema på kommunens hjemmeside.

Det presiseres at alle søknader må inneholde godkjent årsmelding og årsregnskap. Søknader som ikke har med dette som vedlegg vil ikke bli behandlet.

 

Søknadsskjema