Invitasjon til dialogmøte med helse- og sosialutvalget 20.11.18 kl. 17.00-19.00 på Bjørkåstunet

Håper mange av Nærøys befolkning ha anledning til å delta på et dialogmøte om velferdsteknologi.Invitasjon til Dialogmøte med Helse- og sosialutvalgetInvitasjon til Dialogmøte med Helse- og sosialutvalget