Informasjon fra politiet om bestilling av pass i uke 27

I uke 27 vil det kun være mulig  å få bestilt pass onsdag 3 juli hos Nærøy og Vikna lensmannskontor.

Ved behov for bestilling de øvrige dagene så kan du møte på Namsos politistasjon som har timebestilling og drop-in.