Endring i foreldrebetaling og søknadsskjema kommunal SFO fra 01.08.2019.

Det er gjort endringer i søknadsskjemaet for SFO –plass som passer med vedtatte satser fra kommunestyret desember 2018.

Satsene med endret oppholdstid er gjeldende fra 01.08.2019.

                                                                                              Årspris            Årspris

Faste plasser i skoleåret                                           Pr. mnd           Skoleår            Helår  

Helplass 5 dager/uke              13,5- 19,5 t.u.             2.050,-            20.500,-          22.550,-

Delplass inkl. heldag              8- 13,5                        1.435,-            14.350,-          15.785,-

Delplass uten heldag              Inntil 8 t.u.                    975,-              9.750,-          10.725,-

 

Kjøp av korttidstilbud                                                Pr. dag

Morgentilbud skoledager 1,5 t                                  105,-  

Ettermiddagstilbud skoledager 2,0 t                         105,-   

Morgen og ettermiddag 3,5 t                                    160,-      

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for tredje barn eller flere.

Vedtatt i kommunestyret 11.12.2018.