Budsjett og økonomiplan

Formannskapets forslag til  budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 legges ut til alminnelig ettersyn i Servicekontoret på Rådhuset fra 28.11.2018 til 15.12.18 og finnes også her.