Bra mat-kurs

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold.

Du får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksle erfaringer med andre deltakere og lære å lese varedeklarasjon.

Kursdatoar:

Teori: tirsdag 26. nov, torsdag 28. nov, kl. 18:00-19:00. Oppmøte ved møterom helse, inngang til hovedkjøkken (kjeller)

Praktisk: onsdag 4. des og torsdag 5. des, kl. 18:00-20:00. Oppmøte ved Nærøy ungdomsskole

 

Påmelding til Frisklivssentralen innan fredag 15. nov

Tlf: 902 81 154

E-post: frisklivssentralen@naroy.kommune.no

Venleg helsing

Frisklivssentralen