Nærøy kommune oppfordrer enkeltpersoner eller lag/foreninger til å fremme forslag på kandidater til å motta prisen "Årets medmenneske" for 2019. Frist for å sende inn begrunnede forslag er 6. mai.

Tredje perioden av elgjakta i Grytbogen er ledig for en periode på to år; 2019-2020. Tredje perioden er fra og med 12.10 til og med 21.10.  

Nærøy kommune lyser ut tilskuddsmidler til veglys.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal gjennomføres som om sammenslåingene og grensejusteringene i 2020 allerede har trådt i kraft. I Nærøy og Vikna skal det derfor velges kommunestyrerepresentanter til Nærøysund kommune.

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen de ønsker å stille til valg i innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Mottak av listeforslag til kommunestyrevalget 2019 for Nærøysund kommune vil være servicekontoret, Nærøy kommune, Kolvereid.

Direktesending fra møte i fellesnemnda stoppes grunnet teknisk feil. Vi beklager dette!

Elevplassene i Nærøy Kulturskole lyses herved ut for skoleåret 2019/2020.

Eiendomsskatteliste legges ut til offentlig gjennomsyn. Det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, samt sjøområder.

Brukte frimerker som blir til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

 

Nå starter arbeidet med reguleringsplanen for Kolvereid sentrum, og du kan være med å påvirke! Vi trenger dine innspill for å komme fram til gode løsninger for hvordan arealene skal utnyttes. Kom innom Kolvereidvågen i Nærøy kulturhus mellom kl 10.00 og 18.00 mandag 11.mars.

Torsdag morgen ble det oppdaget et branntilløp på Kolvereid skole. Brannen var allerede slukket da den ble oppdaget. Kommuneledelsen sier at det er trist at noe sånn skjer og håper saken blir oppklart.