Service-/fagarbeider ved kommunalteknikk

Nærøysund kommune trenger to medarbeidere med kompetanse til å utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på vann og avløp

Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Kommunen som ligger på Namdalskysten har nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud.

Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

Har du kompetanse til å utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver på vann og avløp?

 

Vi har ledig 2 x 100% fast stilling som service-/fagarbeider innenfor vann og avløp i Nærøysund kommune.

Stillingene er ledig omgående.

 

Tjenestested vil være Nærøysund kommune hvor vi for tiden har to oppmøtesteder, Rørvik og Kolvereid. Endelig oppmøtested vil bli avklart ved ansettelse, men en vil måtte påregne at det kan bli endret.

 

Stillingens hovedoppgaver:

Som ansatt hos oss, vil dine arbeidsoppgaver i hovedsak være drift- og vedlikeholdsoppgaver på vann og avløp.

Det må påberegnes å delta i gjeldende vaktordninger, for eksempel brøytevakt.

Det må påberegnes å kunne utføre andre arbeidsoppgaver i vår allsidige driftsavdeling, da vår virksomhet også har ansvaret for drift av kommunale veger, parker/idrettsanlegg og grøntanlegg.

Kommunalteknikk utfører også prosjekter innenfor anlegg/nyanlegg veg/gangveg/sykkelsti, parker og VA anlegg, deltagelse her kan også bli aktuelt.

Sikkerhet for kommunens VA, vegnett og gangveger er av stor betydning. Mange arbeidsoppgaver vil ha behov for rask utførelse med hensyn til innbyggernes sikkerhet. Den som tilsettes oppgaven må i slike tilfeller kunne vurdere straks tiltak.  

Vi samarbeider med byggdrift i Nærøysund kommune for sammen å kunne levere gode tjenester.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ønskelig med fagbrev innenfor VA, anleggsfag, maskinfører og/eller anleggsarbeider eller lignende, andre med relevant praksis innen fagene oppfordres til å søke
 • ADK 1 sertifikat.
 • Relevant praksis.
 • IKT kompetanse.
 • Evne til å jobbe i team og skape engasjement.
 • Ta initiativ og være løsningsorientert.
 • Ønskelig med Førerkort klasse BE, T142 og maskinførerbevis.

 

Søker må ha førerkort klasse B.

 

Personlige egenskaper:

Vi ønsker en fleksibel medarbeider som innehar gode samarbeidsevner og utfører oppgaver på en effektiv og forsvarlig måte og har evne til å jobbe selvstendig.

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper, som at du er:

 • God på relasjon og kommunikasjon
 • Du er nøyaktig
 • Du er kvalitetsbevisst
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for påvirkning og utvikling
 • Lønn etter tariffavtale
 • Gode forsikrings og pensjonsordninger gjennom KLP

Nærmere informasjon om stillingene kan gis av Enhetsleder kommunalteknikk

Kurt Kristiansen, tlf 90 92 83 40 eller epost kurt.kristiansen@naroysund.kommune.no

www.naroysund.kommune.no

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement.

 

Søknad med CV, attester og vitnemål sendes på epost til post@naroysund.kommune.no

Oppgi ID: 5638 i søknaden

 

Søknadsfrist 30.11.20

Klikk for stort bilde