Saksbehandler innen oppvekst og familie

Nærøysund kommune søker etter rådgiver/saksbehandler innen Oppvekst og familie. Stillingen er tilknyttet staben til kommunalsjef for Oppvekst og familie. 

1. januar 2020 ble Nærøy og Vikna sammenslått til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten har nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud.

Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

Vi har ledig 100% stilling som saksbehandler ved oppvekst og familie – ID 3792

 

Rådgiver / saksbehandler i oppvekst og familie vil inngå i stab under kommunalsjef for avdelingen. Stillingen vil omfatte ansvar for saksbehandling, saksutredninger i tillegg til driftsoppgaver i avdelingen og støtte og veiledning opp mot enkelte enheter.

Oppgavefordelingen mellom medlemmene i staben vil drøftes etter tilsetting. Stillingen rapporterer direkte til kommunalsjef.

Det vektlegges en helhetstenkning innenfor avdelingen med tanke på kvalitetsutvikling og tverrfaglig innsats. Å være medlem i kommunalsjefens stab innebærer at man blir medlem av et team hvor det forventes at alle medlemmer tar ansvar for helheten og ikke kun representerer eget ansvarsområde. Man har i fellesskap ansvar for at innbyggerne i Nærøysund kommune får gode kommunale tjenester innenfor de til enhver tid fastsatte økonomiske rammer og overordnede politiske føringer.

Arbeid og ansvarsområde

Rådgiver/saksbehandler skal :

 • Sikre at kommunalsjef holdes orientert om vesentlige beslutninger innen arbeidsområdet og andre forhold som vil kunne være av betydning for avdelingen
 • Sikre at relevant lovverk følges og at eventuelle lovendringer og endringer i regelverk innarbeides i avdelingens praksis
 • Bidra til effektiv tjenesteproduksjon, samt bidra til gode digitale løsninger for å gi bedre tjenester til innbyggerne
 • Ivareta god og faglig saksbehandling i tråd med forvaltningsloven og kommunens retningslinjer
 • Bidra til at det gjennomføres relevante analyser og utredninger med nødvendig kvalitet for prioriterte tjenesteutviklingsområder
 • Etablere gode rutiner for informasjonsflyt innad og utad
 • Følge overordnede planer og utarbeide handlingsplaner
 • Bidra til å kvalitetssikre budsjett og regnskapsrapportering
 • Søke på, og rapportere på tilskudd

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller utdanning som er relevant for stillingen
 • Kunnskap eller erfaring innenfor fagområdet barn og familie
 • Evne til tydelig og god kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, inkludert gode digitale ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner, fleksibel og har evne til å se løsninger
 • Være inkluderende og involverende i et relasjonelt perspektiv
 • Ha evne til å motivere og skape engasjement og eierskap
 • Være en aktiv bidragsyter i staben for oppvekst og familie

Tiltredelse: snarest

Ved spørsmål ta kontakt med kommunalsjef oppvekst og familie Kirsti Fjær tlf: 990 23 216

Søknad med CV og attester sendes til: post@naroysund.kommune.no

Gjerne med kopi til kommunalsjef kirsti.fjar@naroysund.kommune.no

Merk søknad med ID på stillinga

Søknadsfrist: 1. august