Renholder

Nærøysund kommune søker etter en renholder til vårt renholdsteam. 

1. januar 2020 ble Nærøy og Vikna sammenslått til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten har nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud.

Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

 

100% stilling som renholder i Nærøysund kommune – ID: 3452

 

Nærøysund kommune lyser ut 100% fast stilling i renholdsteamet.  

Teamet består av 39 ansatte som har ansvar for renhold i kommunale bygg.  

 

Det søkes fortrinnsvis etter personer med fagbrev innen renholdfaget.   

Personer med relevant praksis fra lignende type arbeid kan også søke.   

Ved manglende fagbrev vil Nærøysund kommune legge til rette for at dette kan tas.  

  

Renholdsteamet er avhengige av fleksibilitet og samarbeid for å kunne nå målene om et best mulig renhold i de kommunale bygg, og et best mulig arbeidsmiljø.  Ved behov roteres det mellom de ulike kommunale byggene.   

  

Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig tilsvarende B1.  

  

For nærmere informasjon kontakt renholdsleder Grete Løeng Moe tlf. 976 70 479,

grete.moe@naroysund.kommune.no  

  

Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement. Pensjonsordning og personalforsikring i KLP. Lønn iht. hovedtariffavtalens bestemmelser. Med forbehold om fortrinnsrett etter AML § 14-3  

 

Skriftlig søknad med vedlagt CV og attester, sendes post@naroysund.kommune.no   

 

Søknadsfrist: 30.08.2020. 

Merk søknaden med ID på stillinga

Klikk for stort bilde