Nærøysund kommune søker ferievikarer for sommeren 2020

Nærøysund kommune trenger flere sommervikarer til sykeheimene i kommunen, samt innen miljøtjenesten. 

Søknad med vedlagte av attester og vitnemål registreres her

Søknadsfrist 01. juni

 

Helse og velferd har ledig ferievikariat ved følgende enheter:

 

Tidsrom 15.06.2020 – 09.08.2020 (stort behov for vikarer fra uke 30)

Sykehjem Rørvik og Kolvereid – 20/916

Miljøtjenesten Rørvik – 20/926

 

 

Vi søker:

Sykepleiere/sykepleiestudenter, vernepleiere/vernepleierstudenter, sosionomer/ sosionomstudenter, barnevernspedagoger/ barnevernspedagogstudenter, legestudenter, helsesekretærer, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, hjemmehjelpere, pleiemedarbeidere/assistenter, kjøkkenassistenter

Det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også kan søke. Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert. Oppgi i søknaden om du har førerkort klasse B.

Kontaktpersoner:

Enhetsleder miljøtjenesten Ellen Westerberg: 909 34 693

Enhetsleder institusjon Tove Severeide: 975 31 517

 

 

Felles for alle stillinger:

 

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe.

Nærøysund kommune har egen avlønning for studenter som har kompetanse kommunen gjør bruk av i ferievikariat. Årslønn for disse i 100 % stilling er:

1.årsstudenter: kr 345 000,-

2.årsstudenter: kr 360 000,-

3.årsstudenter. kr 370 000,-

Politiattest må leveres før tiltredelse ved arbeid med barn og i helse.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden. Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer. For tillegg av omsorgsansiennitet må fødselsattest for barn vedlegges.

Enhetsledere/avdelingsledere vil ta kontakt med aktuelle søkere så snart enhetene har klarlagt omfang og turnus. Dette vil skje fortløpende fra de ulike enhetene i Nærøysund kommune.