Ledige stillinger innen miljøtjenesten

Nærøysund kommune har flere ledige stillinger innen miljøtjenesten. Vi søker både miljøterapeuter til avdelingen på Rørvik. 

Nærøysund er en vekstkommune på Namdalskysten – plassert midt på Norskekysten. Her bor nesten 10 000 personer. Omtrent halvparten av disse bor på de to kommunesentrene Kolvereid og Rørvik, mens resten bor i ulike grendesamfunn fordelt over hele kommunen. Kommunen strekker seg fra kystnære områder ut mot storhavet og havstykket Folda til indre fjordbygder.  

Vi har et rikt og variert kultur- og idrettsmiljø – både i kommunesentrene og i grendene. Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger, det gjør at du kan nå storbyer som Trondheim og Oslo på et par timer. Rørvik er dessuten anløpssted for Hurtigruta med avganger både nord- og sørover hver dag.

Nærøysund er en kommune i vekst og utvikling. Vi er Norges største havbrukskommune, og denne sektoren er drivkraften i lokal vekst. Men kommunen har også mange arbeidsplasser innen IKT, service og handel.

Vi i Nærøysund kommune sysselsetter rundt 1000 personer som jobber på kommunens mange enheter. Nærøysund har som målsetning å være en moderne og fremoverlent kommune. Det satses blant annet på digitale og fremtidsrettede tiltak i alle deler av organisasjonen.

 

 

2 x 100 % fast stilling miljøterapeut ID: 2887

1x 100 % stilling miljøterapeut, vikariat 01.07.20 – 7.12.20 ID: 2889

Ved Miljøtjenesten avd. Rørvik

 

Miljøtjenesten avd. Rørvik ligger i Rørvik sentrum og består av flere bofellesskap samt brukere i private boliger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Miljøterapi
 • Oppfølging av pasienter i daglige aktiviteter, både på seksjonen og ute
 • Planlegge og koordinere dagens skift
 • Pårørendesamarbeid
 • Tett samarbeid og samhandling med eksterne samarbeidspartnere
 • Veiledning av medarbeidere, studenter og samarbeidspartnere
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon, Iplos, Vedtakstjenester/timer
 • Fokus på brukernes egenmestring i hverdagen og bidra til brukerne opplever trygghet og mestring
 • Alle typer aktiviteter som turer ut i skog og mark, svømming m.m

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner - må kunne arbeide i team
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og løsningsorientert
 • Strukturert og målrettet
 • Godt humør med ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet vektlegges

 

Kvalifikasjoner:

 • Krav om treårig høyskoleutdanning. Fortrinnsvis vernepleier, sosionom eller barnevernspedagog. Annen relevant treårig høyskoleutdanning kan vurderes dersom relevant erfaring.
 • Videreutdanning i spes.ped. og/eller veiledning er ønskelig.
 • Arbeidserfaring innen våre tjenester foretrekkes.
 • Du bør ha kjennskap til kommunale tjenester og saksgang, samt god systemkunnskap.
 • Kapittel 9, vedtaksarbeid og god kjennskap til lovverket.
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
 • Sertifikat klasse B.

 

Vi tilbyr:

 • Opplæring og oppfølging
 • Turnusplan med for tiden arbeid hver fjerde helg
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Hyggelig arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • Arbeidsplass i flotte omgivelser
 • Tilgang til E-Læringskurs fra NHI
 • God forsikring og pensjonsavtaler

For stillingene gjelder følgende:

 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper, tilsvarende nivå B2
 • Aktuelle søkere må påregne å bli innkalt til intervju
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse
 • Nærøysund kommune har 6 mnd prøvetid
 • Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler

 

Søknad med vitnemål, CV, referanser og attester sendes til:

post@naroysund.kommune.no

Oppgi ID på hvilken stilling som søkes

Nærmere info om stillingene kan gis av avdelingsleder Anne-Christin Trones, Tlf: 941 74 162

Søknadsfrist: 5. juni 2020.