Lærling i Nærøysund kommune

Klikk for stort bildeSom Lærling i Nærøysund kommune får du jobbe tett med resten av de som er på arbeidsplassene. Ina Renate Eidsmo (i midten) hadde sitt første halvår som lærling ved Nærøy bo- og behandlingssenter. Der var det Rita Johansen og Violet Finnvik som fulgte henne opp, og de har fått et godt samhold.  

Nærøysund kommune ønsker å legge opp til at flest mulig får lærlingplass innen i kommunen. Dette gjelder mange typer fag som er en del av kommunens tjenestetilbud.

Klikk for stort bildeSom lærling innen helsearbeiderfaget får du jobbe på ulike avdelinger. Jenny Bull trives godt som lærling på institusjon og ønsker å fortsette å jobbe med det etter at lærlingtiden er over.

Nærøysund har for tiden over 20 lærlinger fordelt på flere ulike faggrupper. De fleste som er lærling nå er det innen  helsearbeiderfaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget. Kommunen kan derimot også tilby lærlingplass i fag som IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfag og aktivitørfaget. 

– Nærøysund kommune ønsker å legge til rette for at flest mulig i de aktuelle fagområdene tilbys lærlingplass hos oss, sier HR-sjef i Nærøysund kommune Jens Reidar Husby.

 

Lær mens du jobber

Å være lærling betyr at du utdanner deg til et yrke ved å jobbe på en arbeidsplass sammen med andre faglærte. På denne arbeidsplassen får du både opplæring og praksis i et fag.

I begynnelsen av læretiden går det meste av tiden med til opplæring, men etter hvert deltar du i de vanlige arbeidsoppgavene på arbeidsplassen. Du har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i kommunen, men har også krav på opplæring etter læreplanen i faget. Arbeidsplassen der du jobber må være godkjent som lærebedrift. Nærøysund kommune er godkjent for å motta lærlinger i mange ulike fag. Du har krav på kontinuerlig oppfølging og vurdering gjennom hele læreperioden. 

Som lærling avslutter du utdanningen med en prøve, og får svennebrev eller fagbrev etter bestått prøve. Svennebrev gis i håndverksfag, mens fagbrev gis i de andre lærefagene. 

 

Jobb med gode kolleger

Klikk for stort bildeLærlingene blir fulgt opp av de som jobber på avdelingene. Mulu Haile, som er lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget har Mona Lothe Engesvik som sin kontaktperson ved småskolen og SFO på Rørvik skole.  Nærøysund kommune er en stor og profesjonell arbeidsgiver som ønsker å legge godt til rette for våre lærlinger. Som lærling i Nærøysund så vil du få god oppfølging og mulighet til å jobbe i et aktivt miljø med mange utfordringer.

Som lærling går du inn som en del av medarbeiderne på en arbeidsplass, enten det er i helsevesenet, på en skole eller barnehage eller et kommunalt kontor. De fleste kommunale arbeidsplassene som mottar lærlinger har lang erfaring med dette. De vet derfor hvordan de skal legge til rette for lærlingene og få dem til å føle seg som en del av kollegiet.

Under kan du få møte noen av dem som er lærling i Nærøysund kommune nå:

 

 

 

Mulu Haile - Lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget på Rørvik skole

Klikk for stort bilde  

Mulu kommer opprinnelig fra Eritrea og har gått to år på barne- og ungdomsarbeiderlinja ved Ytre Namdal videregående skole før hun høsten 2019 ble lærling på småskolen og SFO ved Rørvik skole.

– Jeg er veldig glad i å jobbe med barn, sier Mulu, som er en av to lærlinger ved småskolen på Rørvik. Hun har varierte oppgaver sammen med barna. Blant annet så jobber hun med språktrening og helsefremmende arbeid blant barna.

Etter at Mulu er ferdig med lærlingperioden så ønsker hun å fortsette sitt utdanningsløp.

– Mitt mål er å bli lærer, sier Mulu.

Mona Lothe Engesvik er Mulus veileder og den som følger henne tettest fra staben på skolen. Hun sier at det er veldig viktig at skolen får flere fagfolk. Lærlingene er viktig for skolen både mens de er i lære og etterpå.

– Derfor er det viktig for oss å bidra til lærlingplasser, sier Mona Lothe Engesvik.

Jenny Bull - Lærling som helsefagarbeider på Kolvereid

Klikk for stort bilde 

Jenny Bull er inne i sitt siste halvår som lærling som helsefagarbeider. I begynnelsen av mars begynte hun å jobbe innen miljøtjenesten på Kolvereid. Da hadde hun fullført sitt halvår på bokollektivet. Det første årets som lærling hadde hun ved avdelingene akutt/rehab og omsorgsboligene på Sjøsiden. Som lærling innen helsefagarbeider-yrket får du altså prøvd deg på flere ulike avdelinger med forskjellige oppgaver og brukergrupper.

Jenny har spesielt trivdes med å jobbe på det som kalles institusjon, det som folk flest kaller sykeheim. Når hun er ferdig med lærlingperioden så ønsker hun å jobbe på dette området.

– Jeg håper på sikt å kunne ta en videreutdanning innen demens og psykiatri, sier Jenny Bull, som er sikker på at hun har valgt riktig yrkesretning.

– Jeg liker godt å jobbe med mennesker. Dette er også et variert yrke med mange ulike muligheter, forteller Jenny, som legger til at hun har blitt godt mottatt på alle avdelingene hun har jobbet som lærling. Lærlingetiden har også gitt god mulighet til å utøve yrket i praksis.

Ina Renate Eidsmo - Lærling som helsefagarbeider på Kolvereid

Klikk for stort bilde Ina Renate Eidsmo fra Strand er inne i sitt første år som helsefaglærling i Nærøysund. Hun har ikke vært i tvil om yrkesvalget.

– Jeg liker å jobbe med folk, og dette er et yrke der det alltid er behov for folk. Du føler deg nyttig og arbeidsdagen er variert, sier Ina Renate. Arbeidsdagen går med fra alt til stell til å sette seg ned å prate med menneskene som bor på institusjonen. I slutten av februar avsluttet Ina sitt første halvår som lærling. Det hadde hun på Nærøy bo- og behandlingssenter. Både Ina og de andre lærlingene går inn i vaktordningen sammen med de andre på avdelingene og blir behandlet minst like mye som kolleger som ungdom under opplæring. Det å jobbe mens en lærer gir også god erfaring og lærlingene får god kunnskap gjennom å jobbe sammen med erfarne kolleger på avdelingene. Samtidig så lærer de erfarne helsemedarbeiderne noe av de som nettopp har gått gjennom teorien på skolen. Dermed er det mange fordeler også for arbeidsplassene å ha lærlinger.

Julie Rørdal og Gøril Kjønsø - Lærlinger som helsefagarbeider på Rørvik

 

Klikk for stort bilde Julie Rørdal er inne i sitt første år som lærling og har gjort unna et halvår innen rus og psykiatri på Rørvik og starter nå i vår som innen hjemmesykepleien samme sted.  Gøril Kjønsø er andreårslærling og har også jobbet ved rus og psykiatri fram til februar i år. Det første året var hun på Rørvik sykestue og i miljøtjenesten i Rørvik. Jentene ser for seg en framtid i helsevesenet i Nærøysund.

– Dette er et yrke hvor du er ganske sikker på å få deg jobb, sier Julie, som trives veldig godt med å jobbe som helsefagarbeiderlæring. Hun ønsker å jobbe som helsefagarbeider når hun er ferdig med lærlingperioden, men utelukker ikke å ta videreutdanning senere. For å bli lærling innen helsefagarbeiderfaget så går du først ett år på helse og oppvekst før du velger helsefag i andre året. Julie sier at det er litt forskjell på det å være elev på skolen og det å være i full jobb som lærling.

– Vi har praksisperiode i både første og andre klasse også. Til sammen er det fem uker, men det blir noe annet å komme ut i full jobb, sier Gøril.

Jentene vil absolutt anbefale å satse på å bli lærling i Nærøysund kommune.

– Det er absolutt rett vei om du har interesse for dette faget, sier Gøril og Julie.  

Søk om lærlingplass i Nærøysund kommune