Controller i økonomiavdelingen

Nærøysund kommune har en ledig stilling som controller i økonomiavdelingen.

 

Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Kommunen som ligger på Namdalskysten har nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud.

Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Rørvik er også anløpssted for hurtigruten som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

 

Om stillinga som Controller:

 

I sentraladministrasjon, økonomiavdelingen, er det ledig en stilling som controller i 100 % stilling. Stillingen rapporterer direkte til økonomisjefen. Stillingen vil være med å drifte, utvikle, fornye og digitalisere økonomiavdelingen i Nærøysund kommune. Da vår regnskapsansvarlig er ute i permisjon i 2021, kan stillingen senere bli tillagt regnskapsansvaret.

 

Hos oss er menneskene like viktig som systemene, vi trenger derfor dyktige og kvalitetsbevisste mennesker med oss på laget for å skape en positiv og framtidsrettet samhandling, utvikling og ressursutnyttelse.

Økonomiavdelinga er i dag plassert på Kolvereid.

 

Sentrale oppgaver tillagt stillingen vil blant annet være:

 • Bidra i prosessene med utarbeidelse av regnskap, og være delaktig i regnskapsavslutningen    
 • Bidra i budsjettprosessen med blant annet utarbeidelse av budsjettdokumenter
 • Budsjettoppfølging, rapportering og analysearbeid
 • Veiledning overfor driftsenhetene
 • KOSTRA-rapportering og utvikling av viktig økonomisk styringsinformasjon
 • Oppfølging innenfor fagfeltet etter behov
 • Oppfølging og utarbeidelse av interne rutiner og rutinebeskrivelser

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse på minimum bachelornivå. Søkere uten økonomisk utdanning, men med lang praksis fra arbeidsområdet kan også bli vurdert
 • Erfaring fra styring og økonomisk oppfølging
 • Erfaring med/kjennskap til Visma Enterprise er en fordel
 • Erfaring i bruk av Excel og generell god IKT-kompetanse
 • Kjennskap og forståelse til offentlig forvaltning er en fordel

 

Personlig egenskaper:

 • Strukturert, systematisk og nøyaktig
 • Selvstendig
 • Utviklingsorientert
 • Lagspiller som samhandler godt med de øvrige i organisasjonen
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Fleksibel og med stor arbeidskapasitet

 

Personlig egnethet vektlegges

 

For mer informasjon, kontakt økonomisjef Fred Erik Moen,

tlf 924 61 564 eller på epost: fred.moen@naroysund.kommune.no   

 

Tilsetting etter avtale og på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement. Pensjonsordning og personalforsikring i KLP. Lønn iht. hovedtariffavtalens bestemmelser.

Skriftlig søknad vedlagt CV sendes Nærøysund kommune, postboks 133, Sentrum, 7901 Rørvik eller per e-post til post@naroysund.kommune.no  

Oppgi ID i søknaden: 5486

 

Søknadsfrist: 31.10.2020