Regler for serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift. 

Krav til serverings- og skjenkesteder

 

 • Serveringssteder som skjenker alkohol skal ha bordservering og sitteplasser til alle gjestene.
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Det skal være minst 2 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Det er maksimalt 10 personer ved privat sammenkomst på serveringsted, men det må overholdes 2 meters avstand til andre enn de man bor i samme husstand med. 
 • Alle arrangementer som det ikke er absolutt nødvendig å avholde, bør utsettes. 

Skjenking av alkohol:

 • Forbud mot skjenking av alkohol. ( fra midnatt, natt til torsdag 25. mars) 

 

Avstandskrav

Avstand er viktig for å forebygge smitte av Covid-19.

 • Stolene skal plasseres slik at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjestenes ankomst, regnet fra stolens ytterkant. Dette innebærer at det ikke er anledning til å ha direkte motstående stoler ved bord som er smalere enn 1 meter, med mindre gjestene er i samme husstand. Kravet gjelder alle serverings- og skjenkesteder som har sitteplasser for å drikke og spise.
 • Når gjestene sitter ved bordet er det gjestenes ansvar å følge anbefalingen om minst 1 meters avstand, men serveringsstedet må treffe tiltak for å minne om avstandskravet.

 

Kontaktopplysninger

Alle skjenkesteder skal ha et system for registrering av gjestenes kontaktinformasjon for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Dette påbudet gjelder ikke serveringssteder som ikke skjenker alkohol, men disse stedene oppfordres også til å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet. Dette er viktig å huske på ved registrering av kontaktinformasjon:

 • Informer om formålet. Gjør det klart for gjestene hvilke opplysninger som registreres, hva de skal brukes til og hvor lenge de oppbevares. Dersom dere benytter et online bookingsystem, må gjestene informeres om at opplysninger fra bookingen kan bli brukt til smittesporing.
 • Registrer kun det nødvendige. Det vil være navn, kontaktopplysninger og tidsrommet gjestene har oppholdt seg i lokalene, og eventuelt hvor i lokalet de satt dersom det er snakk om større lokaler.
 • Pass på opplysningene. Sørg for at uvedkommende ikke får adgang til opplysningene som er registrert.
 • Ikke bruk opplysningene til andre formål. Opplysningene må kunne brukes til smitteoppsporing ved behov, og ikke andre formål, som for eksempel markedsføring.
 • Slett opplysningene fortløpende. Når opplysningene ikke lenger er relevante og det ikke er nødvendig å lagre dem med tanke på eventuell smittesporing, skal de slettes. Opplysningene slettes etter 14 dager. 
 • Ha databehandleravtale. Hvis dere benytter en ekstern leverandør til besøksregistrering, vil denne leverandøren være en databehandler. Sørg for å ha på plass nødvendige avtaler. 

 

Buffet

Ved servering av mat og alkoholfri drikke som buffet, skal råd om trygg servering fra buffet og salatbar skal følges (fhi.no)

Dersom serveringsstedet har buffet-servering gjelder disse rådene i tillegg:

 • Tilrettelegg for 2 meters avstand mellom gjester, for eksempel med oppmerking eller andre tiltak
 • Del gjestene inn i grupper som får servering til ulike tidspunkt
 • Ha hånddesinfeksjon tilgjengelig både før og etter buffeten
 • Bytt ut serveringsbestikk jevnlig
 • Felles kontaktpunkter bør bli rengjort/desinfisert regelmessig

Begrunnelse for krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder er hjemlet i FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 14a (lovdata.no)

 

Kontaktinfo

Stine Barstad Holm
Konsulent
E-post
Telefon 476 87 648