Nye retningslinjer for innreise - på flere språk

9. november 2020 ble det innført nye retningslinjer for innreise til Norge. Reglene omfatter både arbeidsreisende og fritidsreisende. Retningslinjene gjelder blant annet nye regler for karantene og testregler.

Under finner du retningslinjene som PDF-dokument på flere ulike språk. Arbeidsgivere må sørge for at arbeidskraft som kommer fra utlandet er kjent med reglementet. 

Covid-19-utfyllende_informasjon_til_de_som_jobber_med__reisende-versjon_3.0 (PDF, 192 kB)

Covid-19-informasjonsskriv_arbeidsreisende-versjon_2.0 (PDF, 164 kB)

Covid-19-informasjonsskriv_innreisende-versjon_2.0 (PDF, 166 kB)

Karantene-skriv_reisende-2.0_Engelsk (PDF, 164 kB)

Karantene-skriv_reisende-2.0_Polsk (PDF, 166 kB)

Karantene-skriv_reisende-versjon_2.0_Litauisk (PDF, 168 kB)

Karantene-skriv_reisende-2.0_Russisk (PDF, 168 kB)

Karantene-skriv_reisende-2.0_Spansk (PDF, 162 kB)

Karantene-skriv_reisende-2.0_Fransk (PDF, 168 kB)

 

Se mer på helsedirektoratets nettsider:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell