Innkvartering ved innreisekarantene må forhåndsgodkjennes

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Regjeringen innførte nye strengere regler for innreise fra 20. februar. Nå må arbeidsgivere som stiller innkvartering for utenlandske arbeidere få disse forhåndsgodkjent før bruk av Arbeidstilsynet. Kommunen har ingen myndighet i denne saken.

Regjeringen opplyser at Arbeidstilsynet finner for mange brudd på smittevernsreglene ved kontroll av innkvarteringssteder for utenlandske arbeidere. Derfor foreslår de at innkvarteringsstedene skal være godkjent på forhånd slik at det blir lettere å ha kontroll på smittevernet.

Arbeidsgivere kan tilby godkjent innkvartering for innreisekarantene på to måter. Den ene - og hovedregelen - er å innlosjere utenlandske arbeidstakere på et godkjent karantenehotell straks de kommer til norskegrensen. Den andre er å få godkjent innkvarteringen av Arbeidstilsynet. I søknaden til Arbeidstilsynet må de dokumentere at innkvarteringen de stiller til rådighet for arbeidstakerne i karantenetiden, oppfyller kravene for å hindre smitte mellom arbeidstakere.

For å kunne hente arbeidstakere over grensa, må arbeidsgiver

  • søke Arbeidstilsynet om forhåndsgodkjenning av innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet i karantenetiden. Arbeidstakere som bor på forhåndsgodkjent karanteneinnkvartering, er unntatt fra plikten til å bo på karantenehotell.
  • søke om unntak fra innreiserestriksjonene for enkelte kategorier arbeidsreisende. Søknaden sendes Sjøfartsdirektoratet. Godkjenningen fra Arbeidstilsynet skal legges ved søknaden.

Dette er kravene til innkvartering i innreisekarantenetiden

Kravene til innkvartering i karantenetiden er strengere enn de ordinære kravene til innkvartering.

Dette er tilleggskravene ved innreisekarantene:

  • mulighet til å unngå nærkontakt med andre
  • enerom med TV og internett
  • eget bad
  • eget kjøkken eller matservering

I søknaden til Arbeidstilsynet må arbeidsgiver dokumentere at lokalene oppfyller kravene.

Arbeidsgivere som har flere innkvarteringslokaler, må sende egne søknader for hver adresse.

Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med forhåndsgodkjent innkvartering. Dersom lokalene ikke oppfyller kravene vil Arbeidstilsynet trekke tilbake godkjenningen.

Veiledning til kravene og lenke til søknadsskjemaet i Altinn:

Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene