Har du helsefaglig kompetanse? Registrer deg her

Nærøysund kommune ønsker å være forberedt dersom virusutbruddet går utover helsetilbudet i kommunen. Det er derfor satt i gang  en kartlegging for å finne ut hvor mange med helsefaglig bakgrunn som finnes i Nærøysund og som kan stille opp i kommunal helsetjeneste ved behov.

Vi ønsker at alle som har en helsefaglig utdannelse og som ikke jobber innen kommunens helsesektor i dag fyller ut dette skjemaet. Både pensjonister, studenter, arbeidsledige og de som i dag jobber andre yrker er i denne målgruppen.  

https://skjema.naroysund.kommune.no/skjema/NAR135/Registrering_av_helsefaglig_kompetanse

Dette er i første omgang en registrering, og det medfører ingen forpliktelser for de som registrer seg. Alle med helsefaglig bakgrunn bes om å registrere seg så snart som mulig gjennom dette skjemaet.

Kommunen vil ta kontakt med de som registrerer seg ved behov.