Besøk i helseinstitusjoner

Fra 04.08.2020 endrer Nærøysund kommune sine retningslinjer for besøk i de kommunale institusjonene Rørvik sykestue og Nærøy bo- og behandlingssenter.  Soltoppen, Bjørkåstunet og Sjøsiden er egne boenheter men besøkende og beboere på disse enheter oppfordres sterkt å følge samme regler for å hindre smitte i institusjoner.

 

  • Alle besøk skal avtales på forhånd og må finne sted i besøksrom eller beboerens rom, aller helst utendørs.
  • Det er ikke satt eksakt antall besøkende men det kan ikke være flere enn at avstandskrav på minst 1 meter mellom alle kan overholdes.
  • Personer som er i karantene eller har luftveisplager skal ikke komme til besøk
  • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager skal ikke komme på besøk de første 10 dager etter hjemkomst. Dette omfatter også reise til land som ikke er omfattet av karanteneregler «grønne land» og Norden.
  • Institusjonene skal holde oversikt over besøkende i institusjonen slik at smittesporing kan gjøres på effektiv måte. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger men vi oppfordrer sterkt til å hjelpe oss med det.
  • Hvis besøkende i etterkant at besøket får symptomer på Covid19 med påfølgende prøvetaking skal de opplyse at de har vært på institusjonen: Dette må de informeres om og skal hjelpe å få i gang raskt og effektivt smittesporing.
  • Basale smittevernrutiner skal overholdes: besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst også for utendørs besøk og holde minst 1 m avstand til ansatte og andre pasienter/beboere, helst også til den de besøker. Hvis berøring finner sted bør man unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt
  • Det er lov å ta med mat, alle bør utføre håndhygiene før de maten serveres og inntas. Det er ikke lov å bruke kjøkken i institusjonen
  • Beboere kan ta imot gaver eller lignende
  • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater rommet/institusjonen