Status i Nærøysund kommune

Her får du oversikt over koronasituasjonen i Nærøysund. Tabellene oppdateres som hovedregel hver mandag, med mindre det er påviste smittetilfeller.

For daglig oppdatering for øvrig kan VGs oversikt brukes. 

Antall testede og bekreftede smittede i Nærøysund kommune
Antall testede og bekreftede smittede i Nærøysund kommune
Dato Antall testede totalt Antall bekreftede smittede totalt antall testet siste uke (ukenummer i parentes) Antall bekreftet smittet siste uke (ukenummer i parentes)
4. oktober 8741 170 15 (uke 39) 0 (uke 39)
Antall vaksinerte i Nærøysund Statistikken viser antall vaksinerte over 18 år
Antall vaksinerte i Nærøysund
Dato: Antall vaksinerte med 1. dose Antall vaksinerte med 2. dose
4. oktober 2021 7562 (92,5 %) 6759 (88,8 %)

 

Hvor er Nærøysund i vaksineringsrekkefølgen?

 

Nærøysund kommune følger nasjonale retningslinjer og definisjoner for prioritering av vaksinene. 

Nærøysund kommune vil i løpet av uke 38 ha gitt tilbud om første dose til alle over 12 år. Da blir ordningen med massevaksinering på Kolvereid og Rørvik avviklet. 

Når fellesvaksinering avvikles vil det fortsatt være mulig å vaksinere seg, men man må beregne litt planleggingstid og usikkerhet når dose to kan settes. Det vil fremover ikke være ukentlig vaksinering og vi kan ikke si på forhånd når dose to settes, timene må samordnes slik at dosene i glassene utnyttes.

Nærøysund har per uke 37 vaksinert 92,4 prosent av innbyggerne over 18 år med minst en dose. 87,1 prosent har fått begge dosene.

Dersom du har bostedsadresse Nærøysund og ikke har fått innkalling til første dose må du gi beskjed til kommunens koronatelefon. Dette gjelder også dersom du i første omgang har takket nei til vaksinen, men har ombestemt deg og vil ha vaksinen likevel. Dette bør gjøres så snart som mulig. 

 

 

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander   

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

12. Alder 16-17 år

13. Alder 12-15 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 

Se mer her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Oppdatert koronanytt

 

Du finner nyhetsartikler fra Nærøysund kommune om koronasituasjonen i kommunen under fanen "Nyhetsarkiv korona", samt under aktuelt på forsiden til naroysund.kommune.no.

Her finner du også informasjon om eventuelle nye tilfeller av påvist koronasmitte i kommunen: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/nyhetsarkiv-korona/

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

 

 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

Koronatest kan du bestille digitalt gjennom kommunens nettside