Status i Nærøysund kommune

Her får du oversikt over koronasituasjonen i Nærøysund. Tabellene oppdateres som hovedregel hver mandag, med mindre det er påviste smittetilfeller.

For daglig oppdatering for øvrig kan VGs oversikt brukes. 

Antall testede og bekreftede smittede i Nærøysund kommune
Dato Antall testede totalt Antall bekreftede smittede totalt antall testet siste uke (ukenummer i parentes) Antall bekreftet smittet siste uke (ukenummer i parentes)
15. juli 2021 7060 98 73 (uke 27) 0 (uke 27)
Antall vaksinerte i Nærøysund
Dato: Antall vaksinerte med 1. dose Antall vaksinerte med 2. dose
16. juli 2021 5416 3047

 

Hvor er Nærøysund i vaksineringsrekkefølgen?

 

Nærøysund kommune følger nasjonale retningslinjer og definisjoner for prioritering av vaksinene. 

Nærøysund vil i uke 29 få 85 glass med vaksine. Samtlige er av typen BioNTech Pfizer. Det tilsvarer rundt 550 vaksinedoser. I uke 30 får Nærøysund 118 vaksineglass. Det tilsvarer over 700 vaksinedoser

 

 Fram mot uke 29 vaksineres personer i gruppe 10. Deretter starter vaksineringen av personer i gruppe 11.. Dersom vaksineleveransen går som planlagt vil alle til og med gruppe 11 få minst en dose vaksine innen uke 32.  (se under for mer informasjon om gruppene) Uttrekk av risikopasienter ble gjort av fastlegene også på vikarlistene etter beste evne og datatekniske muligheter. Det kan være at enkelte har gått gjennom maskene og vi ber de som mener de er i risikogruppene tar kontakt med koronatelefonen hvis de ikke har fått tilbud om vaksine ennå. De får tilbud så raskt det lar seg gjøre.

Nærøysund kommune vaksinerer gjennom hele sommeren.  Det er viktig at de som ikke kan eller vil ta vaksinen på den datoen de er satt opp gir beskjed om dette så rask som mulig slik at andre kan få vaksinen. 

 

 

 

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene: 

1. Beboere i sykehjem 

2. Alder 85 år og eldre

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp 

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander   

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

Prioritering av helsepersonell parallelt med risikogruppene:

Inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene kan gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper. 

Se mer her: 

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

 

Oppdatert koronanytt

 

Du finner nyhetsartikler fra Nærøysund kommune om koronasituasjonen i kommunen under fanen "Nyhetsarkiv korona", samt under aktuelt på forsiden til naroysund.kommune.no.

Her finner du også informasjon om eventuelle nye tilfeller av påvist koronasmitte i kommunen: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/nyhetsarkiv-korona/

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste punktene er:

Hold god avstand til folk utenfor egen husstand

God hånd og hostehygiene

Hold deg hjemme når du er syk.

 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

Koronatest kan du bestille digitalt gjennom kommunens nettside

 

 

LEGEKONTOR/LEGEVAKT

  • Du skal IKKE møte på kontoret når du har akutte luftveissymptomer (hoste, halsvondt, pustevansker, rennende nese), feber, magesmerter med feber, mistet smaks- eller luktesans eller karantene etter reise eller nærkontakt med bekreftet koronasyk person. Ring oss på forhånd for å avtale når og hvor du skal møte
  • All timebestilling foregår på telefon eller sms
  • Møt til presis tid og unngå å komme lang tid før avtalt time starter
  • Bare ledsager som er helt nødvendig for timen kan sitte i venterom, alle andre bes oppholde seg utenfor legekontoret
  • Hold avstand til andre personer i venterom minst 1 meter men gjerne 2
  • Utfør håndhygiene når du kommer inn
  •  
  • Gjerne benytt deg av muligheten for video- eller telefonkonsultasjon
  •