Status i Nærøysund kommune

Her får du oversikt over koronasituasjonen i Nærøysund. Tabellene oppdateres som hovedregel hver mandag, med mindre det er påviste smittetilfeller.

For daglig oppdatering for øvrig kan VGs oversikt brukes. 

Antall testede og bekreftede smittede i Nærøysund kommune
Antall testede og bekreftede smittede i Nærøysund kommune
Dato Antall testede totalt Antall bekreftede smittede totalt antall testet siste uke (ukenummer i parentes) Antall bekreftet smittet siste uke (ukenummer i parentes)
12. april 2021 4289 32 90 (uke 14) 1 (uke 14)
Antall vaksinerte i Nærøysund
Antall vaksinerte i Nærøysund
Dato: Antall vaksinerte med 1. dose Antall vaksinerte med 2. dose
12. april 2021 1507 539

 

Hvor er Nærøysund i vaksineringsrekkefølgen?

 

Nærøysund kommune følger nasjonale retningslinjer og definisjoner for prioritering av vaksinene. I uke 15 er det innbyggerne i gruppe 4, det vil si de mellom 65 og 74 år som vaksineres. I tillegg vaksineres de som er yngre og som er i høyrisikogruppene. 

 

 

Oppdatert koronanytt

 

Du finner nyhetsartikler fra Nærøysund kommune om koronasituasjonen i kommunen under fanen "Nyhetsarkiv korona", samt under aktuelt på forsiden til naroysund.kommune.no.

Her finner du også informasjon om eventuelle nye tilfeller av påvist koronasmitte i kommunen: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/nyhetsarkiv-korona/

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste punktene er:

Hold god avstand til folk utenfor egen husstand

God hånd og hostehygiene

Hold deg hjemme når du er syk.

 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

Koronatest kan du bestille digitalt gjennom kommunens nettside

 

 

LEGEKONTOR/LEGEVAKT

  • Du skal IKKE møte på kontoret når du har akutte luftveissymptomer (hoste, halsvondt, pustevansker, rennende nese), feber, magesmerter med feber, mistet smaks- eller luktesans eller karantene etter reise eller nærkontakt med bekreftet koronasyk person. Ring oss på forhånd for å avtale når og hvor du skal møte
  • All timebestilling foregår på telefon eller sms
  • Møt til presis tid og unngå å komme lang tid før avtalt time starter
  • Bare ledsager som er helt nødvendig for timen kan sitte i venterom, alle andre bes oppholde seg utenfor legekontoret
  • Hold avstand til andre personer i venterom minst 1 meter men gjerne 2
  • Utfør håndhygiene når du kommer inn
  •  
  • Gjerne benytt deg av muligheten for video- eller telefonkonsultasjon
  •