Status i Nærøysund kommune

Kommuneoverlegen ber folk holde fokus på smittevern. Faren for videre koronautbrudd er ikke over.

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig så gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste punktene er:

Hold minst en meter avstand til folk utenfor egen husstand

God hånd og hostehygiene

Hold deg hjemme når du er syk.

 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

 

Alle telefoniske henvendelser  om testing, testresultat og andre spørsmål skal gå skal gå gjennom kommunens koronatelefon.

Den har nummer 480 23 143,

 

Åpningstiden følger legekontorene sine telefontider.

(Man, tirs, ons og fre kl 8:30-12:00 og 13:30-15:00. Tors 9:00-12:00 og 13:30-15:00)

 

 

LEGEKONTOR/LEGEVAKT

  • Du skal IKKE møte på kontoret når du har akutte luftveissymptomer (hoste, halsvondt, pustevansker, rennende nese), feber, magesmerter med feber, mistet smaks- eller luktesans eller karantene etter reise eller nærkontakt med bekreftet koronasyk person. Ring oss på forhånd for å avtale når og hvor du skal møte
  • All timebestilling foregår på telefon eller sms
  • Møt til presis tid og unngå å komme lang tid før avtalt time starter
  • Bare ledsager som er helt nødvendig for timen kan sitte i venterom, alle andre bes oppholde seg utenfor legekontoret
  • Hold avstand til andre personer i venterom minst 1 meter men gjerne 2
  • Utfør håndhygiene når du kommer inn
  • Gjerne benytt deg av muligheten for video- eller telefonkonsultasjon