Koronatesting og smittevern på legekontorene

Klikk for stort bilde Kommuneoverlege Sabine Moshövel ber folk holde fokus på smittevern. Faren for videre koronautbrudd er ikke over. Her kommer råd og informasjon om tiltak i Nærøysund. Blant annet med oppdatert informasjon om testrutiner. 

 

Hold deg for øvrig oppdatert på våre koronasider: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/

Det er fortsatt viktig å overholde regler for avstand og håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom for å hindre spredning av koronaviruset..

Vi ber derfor alle fortsatt å ta hensyn til sårbare grupper som er å finne på legekontorene og sykehjem/omsorgsboliger.

 

LEGEKONTOR/LEGEVAKT

 • Du skal IKKE møte på kontoret når du har akutte luftveissymptomer (hoste, halsvondt, pustevansker, rennende nese), feber, magesmerter med feber, mistet smaks- eller luktesans eller karantene etter reise eller nærkontakt med bekreftet koronasyk person. Ring oss på forhånd for å avtale når og hvor du skal møte
 • All timebestilling foregår på telefon eller sms
 • Møt til presis tid og unngå å komme lang tid før avtalt time starter
 • Bare ledsager som er helt nødvendig for timen kan sitte i venterom, alle andre bes oppholde seg utenfor legekontoret
 • Hold avstand til andre personer i venterom minst 1 meter men gjerne 2
 • Utfør håndhygiene når du kommer inn
 • Gjerne benytt deg av muligheten for video- eller telefonkonsultasjon

 

KORONATESTING

 • Koronatesting Nærøysund kommune

 • Testing gjennomføres som drive-in på formiddager alle ukedager på egne teststasjoner etter forhåndsavtale. Testing foregår både på Rørvik og på Kolvereid
 • Ring eller send sms til legekontorene for å avtale tidspunkt, det er ikke nødvendig å snakke med lege for testing (testing på Kolvereid ring 948 12 953, testing på Rørvik ring 948 22 866)
 • Svar på test sendes ut via sms (tid for prøvesvar varierer, men foreligger som regel innen ettermiddagen påfølgende dag). Ved positiv test blir du ringt opp så snart det foreligger. Du kan se ditt testresultat selv på www.helsenorge.no. Dette krever innlogging med bank-ID, men kommer samtidig som svar til legekontoret.
 • Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på Covid 19 testes, er du usikker kan du finne hjelp på www.koronasjekk.no eller på https://helsenorge.no/koronavirus/smitte-og-inkubasjonstid
 • Negativ test erstatter ikke karantene og man skal heller ikke på jobb/skole/barnehage så lenge man er syk.
 • All testing av medisinske grunner og FHI sine anbefalinger er gratis

 

Personen som ønsker testing eller arbeidsgivere blir belastet med 1200 kroner pluss girogebyr.

Testing utenfor medisinsk testindikasjon: I noen tilfeller krever arbeidsgiver eller utenlandske studiesteder/land testing før oppstart av arbeid eller ifm innreise og unngå karantene.

- Arbeidsgiver som ønsker ansatte testet ifm innreise bes avtale dette med legekontorene i god tid. Faktura belastes arbeidsgiver

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_2#KAPITTEL_2

 

Prøvesvar meddeles arbeidsgiver enten via sms eller telefon

 

 

Kommuneoverlegen i Nærøysund

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig så gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndingheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus