Status i Nærøysund kommune

Her får du oversikt over koronasituasjonen i Nærøysund. 

For omtrentlig oversikt over smittetallene kan VGs oversikt brukes. 

Som følge av økende smitte over hele landet, samt nye nasjonale rutiner for testing og rapportering av positive prøver vil ikke Nærøysund kommune lenger oppdatere ukentlige smittetall på våre nettsider fra og med 31. januar. Se nyhetssaker for en rapport om koronasituasjonen generelt i Nærøysund. 

 

Vaksinering

Nærøysund kommune følger nasjonale retningslinjer og definisjoner for prioritering av vaksinene. 

 

Vaksinestatus Nærøysund per 14. februar:

1. dose:

7773 personer

2. dose:

7270 personer

3. dose:

5683 personer

 

Oppdatert koronanytt

 

Du finner nyhetsartikler fra Nærøysund kommune om koronasituasjonen i kommunen under fanen "Nyhetsarkiv korona", samt under aktuelt på forsiden til naroysund.kommune.no.

Her finner du også informasjon om eventuelle nye tilfeller av påvist koronasmitte i kommunen: 

https://www.naroysund.kommune.no/koronaviruset/nyhetsarkiv-korona/

 

 

FØLG NASJONALE RETNINGSLINJER

For øvrig gjelder rådet fra Nærøysund kommune at innbyggerne må holde seg oppdatert på det som legges ut fra sentrale myndigheter rundt koronasituasjonen. Kommunen følger i stor grad de nasjonale retningslinjene. 

 

 

De viktigste nettadressene er:

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Helsenorge: https://helsenorge.no/koronavirus

Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

 

Nærøysund kommunes koronatelefon. 

 

Nærøysund kommunes koronatelefon avvikles fra 1. mai 2022. 

Du kan ringe nasjonal koronatelefon på nummer 815 55 015.

 

Hurtigtester kan etter avtale hentes av de som kan få dette på servicekontorene på rådhusene mellom klokken 10.00 og 14.00 på hverdager. Ring på forhånd og avtal henting, nummer 902 48 419.