Regler for serverings- og skjenkesteder

Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift. 

Vilkår for å skjenke

Følgende vilkår gjelder for å kunne skjenke alkohol:

 • Det er forbudt å skjenke alkohol etter klokken 02:00. Alt konsum av alkohol må opphøre senest 30 minutter etter dette.
 • Det er ikke krav om matservering for å kunne servere alkohol. 
 • Serveringssteder som skjenker alkohol skal ha bordservering og sitteplasser til alle gjestene.
 • Grunnleggende krav til smittevern skal ivaretas.
 • Det skal utarbeides rutiner for god hygiene og godt renhold, og det skal sørges for at disse rutinene blir overholdt.
 • Det skal være minst 1 meter avstand mellom personer, også innad i en gruppe, med mindre disse er del av samme husstand.
 • Det bør ikke være mer enn maksimalt 20 personer samlet i en gruppe

 

Avstandskrav

Avstand er viktig for å forebygge smitte av Covid-19.

 • Det må være 1 meter avstand mellom alle sitteplasser. Kravet gjelder alle serverings- og skjenkesteder som har sitteplasser for å drikke og spise.
 • Når gjestene sitter ved bordet er det gjestenes ansvar å følge anbefalingen om minst 1 meters avstand, men serveringsstedet må treffe tiltak for å minne om avstandskravet.

 

Skjenkestopp

Den nasjonale skjenkestoppen kl. 24.00 oppheves midnatt natt til tirsdag 13. oktober.

 

Kontaktopplysninger

Samtidig med at skjenkestoppen oppheves, gis det pålegg om at serveringssteder med skjenkebevilling må holde oversikt over hvem som er til stede. Det er nok å registrere kontaktinformasjon til én person i hver gruppe. Se nærmere informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider.

Alle skjenkesteder skal ha et system for registrering av gjestenes kontaktinformasjon for å gjøre smittesporingen mer effektiv. Dette påbudet gjelder ikke serveringssteder som ikke skjenker alkohol, men disse stedene oppfordres også til å registrere alle gjester som sitter for å spise og drikke i lokalet. Dette er viktig å huske på ved registrering av kontaktinformasjon:

 • Informer om formålet. Gjør det klart for gjestene hvilke opplysninger som registreres, hva de skal brukes til og hvor lenge de oppbevares. Dersom dere benytter et online bookingsystem, må gjestene informeres om at opplysninger fra bookingen kan bli brukt til smittesporing.
 • Registrer kun det nødvendige. Det vil være navn, kontaktopplysninger og tidsrommet gjestene har oppholdt seg i lokalene, og eventuelt hvor i lokalet de satt dersom det er snakk om større lokaler.
 • Pass på opplysningene. Sørg for at uvedkommende ikke får adgang til opplysningene som er registrert.
 • Ikke bruk opplysningene til andre formål. Opplysningene må kunne brukes til smitteoppsporing ved behov, og ikke andre formål, som for eksempel markedsføring.
 • Slett opplysningene fortløpende. Når opplysningene ikke lenger er relevante og det ikke er nødvendig å lagre dem med tanke på eventuell smittesporing, skal de slettes. Opplysningene slettes etter 14 dager. 
 • Ha databehandleravtale. Hvis dere benytter en ekstern leverandør til besøksregistrering, vil denne leverandøren være en databehandler. Sørg for å ha på plass nødvendige avtaler.

 

Bordservering

Ved serveringssteder som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester. 

 

Buffet

Ved servering av mat og alkoholfri drikke som buffet, skal råd om trygg servering fra buffet og salatbar skal følges (fhi.no)

 

Begrunnelse for krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder er hjemlet i FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 14a (lovdata.no)

 

Kontaktinfo

Stine Barstad Holm
Konsulent
E-post
Telefon 476 87 648