Idretts- og kulturanlegg

Kommunale idrettsanlegg som idrettshaller og svømmehaller er åpne etter de retningslinjer som til enhver tid er lagt. 

Biblioteket har redusert åpningstid. Se mer her: 

https://www.naroysund.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-og-frivillighet/bibliotek/

Kinoen på Kolvereid er åpen etter gjeldende smitteregler. Se kinoprogrammet her:

https://kulturinaroy.no/kino/

 

Fotballbaner er åpne om en følger de retningslinjene som er lagt i forbindelse med kornaviruset.

FHIs veileder for smittevern innen idrett finner du her:

https://www.fhi.no/publ/2020/veileder-smittevern-idrett/

 

Nasjonal veileder fra Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet