Besøk i helseinstitusjoner

Følgende retningslinjer gjelder for besøk i de kommunale institusjonene Rørvik sykestue og Nærøy bo- og behandlingssenter.  Soltoppen, Bjørkåstunet og Sjøsiden er egne boenheter men besøkende og beboere på disse enheter oppfordres sterkt å følge samme regler for å hindre smitte i institusjoner.

 

  • Alle besøk skal foregå på beboerens rom, gjerne utendørs dersom det er mulig.
  • Institusjonene skal holde oversikt over besøkende i institusjonen slik at smittesporing kan gjøres på effektiv måte. Det er frivillig for besøkende å avgi personopplysninger, men vi oppfordrer sterkt til å hjelpe oss med det.
  • Det er ikke satt eksakt antall besøkende, men det kan ikke være flere enn at avstandskrav på minst 1 meter mellom alle kan overholdes. Samtidig gjelder til enhver tid nasjonale retningslinjer og tiltak om besøk og hvor mange som kan være samlet innendørs.
  • Personer som er i karantene eller har luftveisplager skal ikke komme til besøk.
  • Hvis besøkende i etterkant at besøket får symptomer på Covid19 med påfølgende prøvetaking skal de opplyse at de har vært på institusjonen: Dette må de informeres om og skal hjelpe å få i gang raskt og effektivt smittesporing.
  • Basale smittevernrutiner skal overholdes: besøkende bør utføre håndhygiene ved ankomst også for utendørs besøk og holde minst 1 m avstand til ansatte og andre pasienter/beboere, helst også til den de besøker.
  • Det er lov å ta med mat, alle bør utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Det er ikke lov å bruke avdelingskjøkken i institusjonen.
  • Beboere kan ta imot gaver eller lignende
  • Besøkende skal utføre håndhygiene når de forlater rommet/institusjoner