Hvordan kan barnet ditt få koronavaksine i Nærøysund?

Det er åpnet for vaksinering av barn mellom 5 og 11, samt å gi dose 2 til barn mellom 12 og 15 år. Dette anbefales for barn med underliggende alvorlige sykdommer, og er ellers noe man kan velge selv dersom man ønsker.

Vaksinering er frivillig.

Kommunen sender ikke ut innkalling til barn under 12 år og heller ikke til 2. dose for barn mellom 12 og 15 år siden anbefalingen er mindre sterk enn for eldre aldersgrupper.

 

Om koronavaksinasjon av barn 5-15 år

Vaksinasjon av barn 5-15 år kan ha positiv nytte, men nytten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav. Barn og unge vil også kunne få god beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon. Koronavaksine er særlig aktuelt for:

a) barn med kroniske sykdommer

b) barn med nær kontakt med utsatte personer

c) barn som skal oppholde seg i land med høyere smitterisiko, eller som har dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge.

I Norge benyttes kun mRNA-vaksinen Comirnaty (BionTech og Pfizer) til barn og ungdom. En egen barnedose er godkjent til bruk fra 5 til og med 11 år. Fra og med 12 år brukes samme dose som hos voksne.

Mer info på samtykkeskjema. Oppdatering på flere språk foregår:

 

bokmal_samtykkeskjema-ved-vaksinering-av-barn-og-ungdom-under-16-ar.pdf (fhi.no)

 

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI  (samtykkeskjema flere språk)