Vaksine mot korona - Slik skal du få vaksine i Nærøysund

 

Alle voksne innbyggere i Nærøysund har fått tilbud om vaksine mot covid-19. Ta kontakt med koronatelefonen om du ønsker vaksine.

Hvor mange er vaksinert?

Lurer du på hvor mange som har fått vaksinen i Nærøysund og andre kommuner her i landet.

Da kan du finne ut dette på FHIs nettside

 

 

Dette er hva du bør vite om Nærøysund kommunes vaksinasjonsplan

 

  • Husk å ta med identitetsbevis ved oppmøte (pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde). Du kan ikke få vaksine uten forhåndsbestilt avtale.
  • Vaksinen er gratis for alle.
  • Dersom du går på faste medisiner, ta med en oversikt over disse.
  • Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
  • I lokalene hvor det pågår vaksinering vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.
  • Du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon.
  • Du har rett til tolk. Tolk er gratis. Har du behov for tolk, meld i fra om dette når kommunen tar kontakt. Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.
  • Vaksinen er frivillig, selv om det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg. 

 

 

Vaksinasjon av gravide

 

Gravide i 2. og 3. trimester anbefales nå også koronavaksinering. Les mer her:

Oppdatert vaksineanbefaling for gravide - FHI

 

 

Spørsmål og svar om koronavaksine

 

Spørsmål: Er vaksinering frivillig eller obligatorisk? 
Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot Covid-19. 

Spørsmål: Hvor mye koster det å vaksinere seg mot Covid-19? 
Svar: Vaksinasjonen mot Covid-19 er gratis.

Spørsmål: Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta? 
Svar: Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. 

Spørsmål: Er vaksinen testet godt nok?
Svar: De vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut. 

Spørsmål: Har vaksinen bivirkninger? 
Svar: Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Les om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger

Spørsmål: Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?
Svar: Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

Spørsmål: Hva med eldre og svært syke, kan de vaksineres?
Svar: Ja, så sant det ikke er spesifikke medisinske årsaker til at de ikke bør ta vaksinen.

Spørsmål: Kan hjemmesykepleien vaksinere meg?
Svar: Noen få vil få tilbud om vaksinering av hjemmetjenesten. Hovedregel er at du må møte på vaksinasjonssted fordi vaksinen er tåler dårlig risting og transport.

Spørsmål: Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte? 
Svar: Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. 

Spørsmål: Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?
Svar: Du må vente i 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet.

 

Her finner du mer informasjon om Covid-19-vaksinasjon: 

www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

The Coronavirus immunisation programme: 

www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-coronavirus-vaccine-first/

 

 

Informasjonsbrosjyre på forskjellige språk (information in different languages)

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

 

 

 

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

samt hos Helsenorge: www.helsenorge.no