Vaksine mot korona - Slik skal du få vaksine i Nærøysund

Klikk for stort bilde 

Alle voksne innbyggere i Nærøysund vil  få tilbud om vaksine mot covid-19. Målet er at de fleste skal ha blitt vaksinert med minst en dose i løpet av sommeren.

Hvor mange er vaksinert?

Lurer du på hvor mange som har fått vaksinen i Nærøysund og andre kommuner her i landet.

Da kan du finne ut dette på FHIs nettside

 

 

Dette er hva du bør vite om Nærøysund kommunes vaksinasjonsplan

 • Du skal ikke selv bestille vaksinasjon. Du vil bli kontaktet når det er din tur. Du får en sms med dato, tid og vaksinasjonssted. Denne kommer utelukkende fra Helsenorge.no eller Nærøysund kommune. Husk at du må bruke BankID (kodebrikke eller på mobil) for å logge inn.
 • Hvis du ikke har mulighet til å logge inn med BankID, eller ikke har mulighet til å møte opp til oppsatt tid og sted, kan du ringe koronatelefon 48023143 eller be pårørende om hjelp. 
 • Det er viktig å svare på sms uansett og bekrefte eller avlyse timen slik at en annen kan få tilbud hvis du ikke ønsker
 • Husk å ta med identitetsbevis ved oppmøte (pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde). Du kan ikke få vaksine uten forhåndsbestilt avtale.
 • Vaksinen er gratis for alle.
 • Dersom du går på faste medisiner, ta med en oversikt over disse.
 • Det vil bli gitt fortløpende informasjon på Nærøysund kommunes nettsider om hvilke grupper som til enhver tid har prioritet. De første som blir vaksinert under massevaksinasjonen er aldersgruppen 85+, etter det aldersgruppe 75+.
 • Vi ber dere om å ikke ringe fastlegekontor, helsestasjonene og koronatelefon med spørsmål om når det blir din tur. Dette er helt avhengig av når vi får vaksine og umulig å si nøyaktig. Prioriteringen er gjort sentralt, og Nærøysund forholder seg strengt til denne.
 • Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet. Du kan lese mer om prioriteringsrekkefølgen her.
 • Nærøysund kommune vil gjennomføre vaksinering i Kulturhuset på Kolvereid og Samfunnshus på Rørvik i utgangspunkt hver torsdag. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt.
 • Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet. Disse kan ta kontakt på telefon 480 23 143 så hjelpe vi etter beste evne.  Det er viktig at flest mulig møter opp på vaksinasjonssted da vaksinen ikke er veldig stabilt og skal ikke transporteres. Dette gjør vaksinering hjemme vanskelig. 
 • Alle vaksiner mot covid-19 settes to ganger med noen ukers mellomrom for å kunne gi maksimal beskyttelse. Første og andre dose bestilles samtidig. Du blir også bedt om å svare dersom du ikke ønsker vaksinen.
 • Norske helsemyndigheter har så langt (per 20/1) godkjent to vaksiner mot covid-19. Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.
 • Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
 • Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres. 
 • Fastlegene vil etter hvert kunne få ansvar for deler av vaksineringen etter avtale med Nærøysund kommune, men primært vil vaksiner bli tilbudt på de etablerte sentrene.
 • I lokalene hvor det pågår vaksinering vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.
 • Du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon, og du må bruke munnbind.
 • Du har rett til tolk. Tolk er gratis. Har du behov for tolk, meld i fra om dette når kommunen tar kontakt. Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.
 • Vaksinen er frivillig, selv om det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg. 

 

Intervaller med doser

 

Begge vaksinetypene skal gis som 2 doser for å oppnå full effekt.

Følgende intervaller gjelder:

 • Pfizer: minimum 21 dager mellom dose 1 og 2
 • Moderna: minimum 28 dager mellom dose 1 og 2
 • Kombinasjon av Pfizer og Moderna: minimum 28 dager mellom dose 1 og 2.

Følgende grupper trenger kun 1 dose med koronavaksine:

 • Personer som har gjennomgått Covid-19 infeksjon trenger kun en dose koronavaksine. Det anbefales at vaksinen avventes til 3 måneder etter tilfriskning.
 • Dersom Covid-19 inntrer mer enn 3 uker etter første dose, er det ikke nødvendig med ytterligere doser.

 

Vaksinasjon av gravide

 

Gravide i 2. og 3. trimester anbefales nå også koronavaksinering. Les mer her:

Oppdatert vaksineanbefaling for gravide - FHI

 

Vaksinasjon av ungdom født i 2004 og 2005

 

16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon - FHI

Nærøysund kommune starter vaksinering av ungdom i uke 34. Ungdommer som er folkeregistrerte får innkalling på samme vis som voksne, elever som er folkeregistrert i andre kommuner tilbys vaksine i Nærøysund. Disse er ikke registrert hos oss og må enten ta kontakt med koronatelefon eller med skolen som videreformidler dette samlet til registrering.

Vi følger nasjonale anbefalingene om å gjennomføre vaksinering fortrinnsvis på vaksinasjonssenter og tilstreber også å bruke Pfizervaksine til de under 18 år. Anbefalt doseintervall er 8-12 uker

Elever født i 2005 som ikke har fylt 16 år ved vaksinasjonstidspunkt trenger samtykke fra begge foreldre som må medbringes til vaksinering. De som har fylt 16 år kan samtykke selv og trenger ikke samtykekskjema.

Lenke til samtykkeskjema her: 

2021.06.23_vaksinering-av-barn-og-unge-mot-covid_samtykkeskjema (1) (PDF, 105 kB)

 

Fint om du kan legge ut dette under vaksinerongen evtl. nyheter også i hvert fall delen om ungdomsvaksinering

Spørsmål og svar om koronavaksine

 

Spørsmål: Er vaksinering frivillig eller obligatorisk? 
Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot Covid-19. 

Spørsmål: Hvor mye koster det å vaksinere seg mot Covid-19? 
Svar: Vaksinasjonen mot Covid-19 er gratis.

Spørsmål: Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta? 
Svar: Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Norske helsemyndigheter har så langt (per 20/1-2021) godkjent to vaksiner mot Covid-19. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent. 

Spørsmål: Er vaksinen testet godt nok?
Svar: De vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut. 

Spørsmål: Har vaksinen bivirkninger? 
Svar: Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Les om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger

Spørsmål: Skal barn vaksineres?
Svar: Nei, barn og unge 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine.

Spørsmål: Er vaksinen testet godt nok på barn, jamfør svineinfluensavaksinen?
Svar: De to første vaksinene som er godkjent, er ikke testet på barn og unge. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne. Vaksinasjon blir i første omgang ikke anbefalt til barn og unge under 18 år.

Spørsmål: Når kan jeg regne med å bli vaksinert? Hvordan er tempoplanen?
Svar: Nærøysund kommune har en ambisjon om at som ønsker over 18 år skal være vaksinert i løpet av sommeren. De eldste og mest sårbare gruppene blir vaksinert først, men tempoplanen er foreløpig ikke klar og avhenger av tilgang på vaksine. 

Spørsmål: Kan jeg vaksinere hele familien samlet?
Svar: Nei, du kan bare bestille vaksinering for deg selv.

Spørsmål: Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?
Svar: Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

Spørsmål: Hva med eldre og svært syke, kan de vaksineres?
Svar: Ja, så sant det ikke er spesifikke medisinske årsaker til at de ikke bør ta vaksinen.

Spørsmål: Kan jeg bestille time for vaksinasjon hos fastlegen? 
Svar: Foreløpig tas det sikte på at flest mulig skal vaksineres på etablerte vaksinesentre.

Spørsmål: Kan hjemmesykepleien vaksinere meg?
Svar: Noen få vil få tilbud om vaksinering av hjemmetjenesten. Hovedregel er at du må møte på vaksinasjonssted fordi vaksinen er tåler dårlig risting og transport.

Spørsmål: Kan jeg ha med meg ledsager? 
Svar: Nei, på grunn av smittevernhensyn må eventuell ledsager vente utenfor vaksinasjonsstedet.

Spørsmål: Kan jeg få et bevis på at jeg er vaksinert, med tanke på reise, forsikringer osv?
Svar: Ja, du vil kunne få et vaksinasjonskort, men kan også laste dette ned selv fra www.helsenorge.no

Spørsmål: Når og hvordan får jeg beskjed om min tur?
Svar: Du vil bli kontaktet når det er din tur, enten i form av sms, e-post, digitalpost eller brev. Hvis du har mulighet til det, går du inn på nettlenka som står i meldingen du får tilsendt. Hvis ikke, kan du ringe tlf 48023143. 

Spørsmål: Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte? 
Svar: Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. 

Spørsmål: Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?
Svar: Du må vente i 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet.

Spørsmål: Hva må jeg gjøre hvis jeg er yngre en 65 år og har risiko for alvorlig forløp?    

Svar: Du blir kontaktet av kommunen. Elektroniske verktøy som hjelper fastlegen med å finne risikopasienter er under utarbeidelse. Nærmere informasjon kommer på kommunens nettside når det nærmer seg for åpning av vaksinering for risikopersoner.

 

Koronaregler for de som regnes som beskyttet mot viruset

 

Regjeringen har åpnet for noen lettelser for personer som oppfattes som full beskyttet mot koronavirus enten gjennom vaksine eller gjennomgått sykdom

 

- unødvendige innenlandsreiser frarådes ikke lengre for fullvaksinerte

- egne regler for smittekarantene men innreisekarantene gjelder også for fullvaksinerte

-  I det offentlige rom (butikk, cafe, arbeidsplass offentlig arrangement og privat arrangement på offentlig sted):

 • Samme regler for vaksinerte og uvaksinerte når det gjelder avstand, antall deltakere, munnbindbruk

-I det private rom

 • Fullvaksinerte telles som husstandsmedlem og ikke gjest  i privat bolig
 • Mindre avstand til andre fullvaksinerte eller uvaksinerte som ikke er i risikogruppe

 

Les mer her:

 

Råd, regler og unntak for vaksinerte - helsenorge.no

 

 

Prioriteringsrekkefølge (per 1.6.2021)

 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

10. Alder 18-24 år og 40-44 år

11. Alder 25-39 år

 

Her finner du mer informasjon om Covid-19-vaksinasjon: 

www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

The Coronavirus immunisation programme: 

www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-coronavirus-vaccine-first/

 

 

Informasjonsbrosjyre på forskjellige språk (information in different languages)

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/vaksine-mot-koronavirus---comirnaty-biontech-og-pfizer/

 

 

 

 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

samt hos Helsenorge: www.helsenorge.no

 

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose koronavaksine. De dette gjelder i Nærøysund kan kontakte kommunens koronatelefon for å avtale vaksinering. 

Som følge av massetesting av blant annet skoleklasser vil det i enkelte tilfeller deles ut selvtester til å bruke hjemme, 

Følg de instruksjonene som følger med testen. 

Dersom testen er positiv skal du gi beskjed til kommunen. 

Dette sendes til epostadressen hurtigtest@naroysund.kommune.no

Fra torsdag kan du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten.

Skal du oppholde deg i Norge over en lengre periode, eller flytte tilbake, kan du etterregistrere EMA-godkjent koronavaksine tatt i utlandet.

Arbeidsgivere som har ansatt arbeidere fra utland kan få de registrert for vaksinering i kommunen forutsatt at oppholdet i Norge er langt nok for å rekke begge doser (12 uker intervall per nå, men den kan bli forkortet på kort varsel).