Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning. Dette betyr det å være i ventekarantene.

Les om ventekarantene hos helsenorge.no:
https://www.helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon/#ventekarantene