Hvor kan du ringe?

Nedenfor er det en del av de telefonnumrene du kan bruke for å få informasjon om koronaviruset. 

Legekontor

Legekontorene nås på sine ordinære telefonnummer i åpningstiden.

Trenger du en test for å sjekke om du er smittet av koronaviruset skal du ringe legekontoret for å avtale tidspunkt. 

Dersom du tror du er smittet av koronaviruset skal du alltid ringe legekontoret først. Ikke møt opp direkte på kontoret om du tror du er smittet. Får du ikke kontakt med fastlegen så ring legevaktnummeret.

Legekontor Kolvereid: 948 12 953

Legekontor Rørvik: 74 39 33 30

Utenom åpningstid brukes legevakttelefonen på 116 117.

                                             

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon:

Har du generelle spørsmål om koronaviruset kan du kontakte den nasjonale informasjonstelefonen på 815 55 015.

De har åpningstid 8-18 på hverdager og 10-16 i helgene.

 

Barn og unges koronatelefon:

 

Nærøysund kommune har opprettet en egen koronatelefon for barn og unge. Dette nummeret er opprettet for at barn og unge skal kunne få svar på spørsmål om koronautbruddet eller om det er noe de ellers bekymrer seg for eller trenger å prate om i disse dager. Nummeret bemannes av psykiatrisk sykepleier Bente Finnestrand og er tilgjengelig mellom 8.00 og 15.30. Utenom dette tidspunktet kan blant andre Mental Helses hjelpetelefon eller Barnevernets alarmtelefon brukes

Nummeret til Barn og unges koronatelefon er 477 00 373

Barnevernets alarmtelefon har nummer 116 111

Mental Helses hjelpetelefon har 116 123

 

 

Helseservicetorget

Kommunens helseservicetorg er oppbemannet i forbindelse med koronasituasjonen dette for å sikre at de som ønsker kontakt får svar på sine henvendelser.

Helseservicetorget er bemannet av helsepersonell. Her kan innbyggerne blant annet komme med spørsmål til helsesykepleiere, jordmor og kommunepsykolog. Også rus- og psykiatritjenesten kan kontaktes gjennom denne telefonen, blant annet om det gjelder nye henvendelser på dette området.

Helseservicetelefonen besvarer alle spørsmål som ellers går til kommunens brukerkontor.

Konsultasjon og svar på spørsmål vil tas på telefon, så vil det bli vurdert i hvert tilfelle om henvendelsen trenger mer oppfølging umiddelbart.

Nummeret er bemannet mellom klokken 8.00 og 15.30 fra mandag til fredag.

Telefonnummeret til helseservicetorget er: 918 68 552.

Lokale kontaktnummer til NAV Nærøysund

 

Som følge av koronautbruddet har NAV Nærøysund opprettet direktenummer til sitt kontor.

Telefonnummer for henvendelser til NAV stat (arbeidsavklaringsmidler, trygd o.l.):

412 71 628  - Når du ringer dette nummeret kommer du til første ledige ansatt i NAV Nærøysund

Telefonnummer for henvendelser til NAV kommune (økonomisk sosialhjelp, midlertidig botilbud):

458 64 952 - Hvis du ikke har mulighet til å sende søknaden digitalt, kan du ringe dette nummeret.

Les mer om Nav-tilbudet under koronasituasjonen her

Andre henvendelser til kommunen

Mange av kommunens ansatte har hjemmekontor og rådhusene holder stengt for publikum. Sentralbordet er åpent og alle ansatte kan nås gjennom dette mellom 8.00 og 15.30. De fleste tjenester går som normalt. 

Nummeret til sentralbordet er 959 93 300.