Råd fra kommuneoverlegen til barn og foreldre

Klikk for stort bildeBarn bør ikke samles i store grupper, og holde seg til lek innad i familien. Dette som et ledd i arbeidet med å hindre smittespredning.  

 

Kommuneoverlege Sabine Moshövel ber alle familier med barn og ungdom om å følge rådene om å ikke samle seg i større grupper. Dette som et viktig bidrag i forbindelse med bekjempelsen av koronaviruset. Se hennes henstilling her:

Barnehager og skoler er stengt for å unngå større ansamlinger av mennesker og forhindre raskt og ukontrollert spredning av koronasmitte. I praksis er hele landet satt i karantene og skal forholde seg deretter.

Vi forventer at sykdommen sprer seg svært raskt og mange kan bli alvorlig syk samtidig hvis ikke ALLE er med for å stoppe smittespredning.

 

Barn og ungdommer blir mindre smittet enn voksne og meget sjelden alvorlig syke selv om de tilhører risikogrupper. Symptomer hos barn kan være meget lite og det betyr at man kan spre smitte uten å vite det selv. At skoler og barnehager (og også treningssentra, frisører, mange restauranter) og mye av det offentlige liv stenges nå gjør vi for å hindre at mange blir smittet samtidig og for å redde så mange liv som mulig. Derfor trenger vi helsepersonell som holder seg friske og unngår karantene og vi trenger hele Norges befolkning sin hjelp.

Det er to grunner for at skoler stenges:

1. At unger og deres foreldre holder seg friske og unngår å spre smitte.

2. At vi har god oversikt over hvem som var i nær kontakt med hvem slik at smitten hos andre kan oppdages og stoppes samt at antall personer som en enkelt menneske smitter er veldig begrenset.

 

Barn og unger leker og koser seg sammen. Dette er bra til vanlig, men fører nå til problemer når vi må finne ut med hvem en syk person har hatt kontakt med.

Derfor må ikke bare skolene stenges men man må også begrense med hvor mange man har fysisk kontakt med. Man skal begrense antall barn og ungdom som er sammen og de som er sammen skal helst være de samme istedenfor nye grupper hele tiden. Lek med andre skal også begrense til korte periode f. eks. to timer om dagen og helst foregår utendørs hvor det er mer plass og mindre fare for smitte.

 

Derfor noen kjøreregler:

- Lese, spille brettspill, gjør lekser sammen med nærmeste familie - BRA!

- Chat, Skype, Facetime, telefon, sosiale media – SUPERT!

- Overnatting hos venner – NEI, DESSVERRE!

- Besøk eller barnepass av besteforeldre- NEI!

- Festing, private sosiale treff særlig med alkohol i bildet – IKKE GREIT I DET HELE TATT!

- Trening og fysisk aktivitet særlig utendørs – SUPERT!

- Treningssenter, fotballtrening eller lagtrening - IKKE TILLATT DESSVERRE!

- Turer enten til fots eller ski, lek uten mye fysisk kontakt utendørs – ALDELES BRA så lenge dere holder litt avstand

 

Husk at ofte enten dere selv eller lekekameratene har foreldre med viktige funksjoner nå f. eks. i helsevesen, politi, brann. De må kanskje være i karantene istedenfor å hjelpe andre fordi barna deres er uforsiktig. Vis derfor hensyn til de som har ekstra strenge regler og lag fine digitale grupper.

Vi legger også merke til at legekontorene blir nedringt av bekymrede foreldre som ønsker sine barn testet utenfor indikasjon eller er bekymret å syke barn hjemme. Det er forståelig at man ønsker visshet men for tiden ikke gjennomførbart. Testkriteriene er innskjerpet og bare eldre over 65 med luftveissymptomer, alvorlig syke som må legges inn enten på sykehus eller sykehjem eller helsepersonell skal testes ved symptomer for tiden.

 

Det skal presiseres at det er foreldre som ansvar for sine barn selv om de er syke. Det nytter ikke å ringe til fastlegen for å høre hvem som skal ta seg av barna deres fordi dere er redde for søsken og andre. Igjen begrens kontakt, har oversikt med hvem de er sammen og hold på isolasjon hvis ungene blir syke. Det er ikke nødvendig å ringe til legen ved lettere sykdom.

Gjerne går sammen to og to familier (det må være de samme under hele denne perioden) og pass på hverandres barn slik at flere kan være på arbeid. Har dere mange barn og arbeider i kritiske samfunnsfunksjoner f. eks. helsetjeneste skal barna i deres familie være for seg selv og ikke leke med andre enn kjernefamilien.

Følg med på www.fhi.no eller www.helsenorge.no for oppdatert informasjon