Barnehager

Barnehagene i Nærøysund følger de nasjonale retningslinjene som til enhver tid gjelder. 

Se mer om de nasjonale retningslinjene her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/informasjon-til-foreldre-om-barn-og-koronavirus/id2741570/

 

Det er utarbeidet smitteveileder for barnehagene. 

Se  smittevernveilederen her

Ta kontakt med den enkelte barnehage for å informasjon om tiltak og begrensninger som følge av smitteverntiltakene. 

 

Oversikt over barnehagene finner du her