Private arrangement og sammenkomster

Planlegger du arrangement eller privat sammenkomst?

Nye nasjonale regler er:

 • Grense på inntil 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • På andre typer arrangementer kan man være flere. Grensen er da inntil 50 personer på innendørs arrangement uten fastmonterte seter og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

 

 

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller:

 1. idrettsarrangement som stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
 2. kulturarrangement som konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
 3. seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
 4. livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
 5. varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner

 

Som private sammenkomster på offentlig sted regnes f. eks.

 • Bryllupsfeiring
 • Bursdagsfeiring
 • Fester og samlinger
 • Julebord
 • Konfirmasjonsfest
 • Firmafester

 

Ved sammenkomster i private hjem gjelder maksimalt 5 personer utenfor egen husstand eller 2 familier som kan møtes. Unntak er barn i barnehage eller barneskole som kan ha flere venner til besøk så lenge de er i samme kohort/klasse til daglig.

 

Mer informasjon fra Helsedirektoratet her:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand

 

Det som er viktig å tenke på her er hvor mange som må i karantene hvis det viser seg at noen er smittet. Det er også ønskelig at alle reduserer antall sosiale sammenkomster i løpet av en gitt uke for redusere antall nærkontakter som eventuelt må i karantene.

 

Se mer informasjon om arrangement i førjulstiden  her: