Ledige stillinger ved Austafjord skole

Vi søker lærer og fagarbeider/assistent til Austafjord skole

Fra 1. januar 2020 slo Nærøy og Vikna seg sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en fremoverlent og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten har nærmere 10 000 innbyggere. I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud.

Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene, samt i flere grendesamfunn.

Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.

Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.

Ledige stillinger i Nærøysund kommune ved Austafjord skole:

LÆRERSTILLING

50 % stilling som lærer i vikariat for perioden 01.01 – 31.07 2020.

Vi søker primært allmennlærere med videreutdanning eller dokumenterbar kompetanse i tegnspråk, men andre med relevant høgskoleutdanning/fagutdanning og praksis vil også bli vurdert.

Det settes krav til tilfredsstillende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig tilsvarende B2.

FAGARBEIDER/ASSISTENT

100% stilling som fagarbeider/assistent i 1 år fra tiltredelse.

Tiltredelse snarest.

Vi søker fortrinnsvis barne- og ungdomsarbeider med dokumentert kompetanse i tegnspråk, men andre med relevant praksis og erfaring vil også bli vurdert.

Det settes krav til tilfredsstillende norskkunnskaper, muntlig og skriftlig tilsvarende B1.

 

Generelt for begge stillinger:

  • Aktuelle kandidater kan bli innkalt til intervju.
  • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver.
  • Et godt faglig og sosialt miljø.
  • Gunstig pensjonsordning.
  • Kommunen er behjelpelig med bolig.
  • Flytteutgifter dekkes etter reglement.
  • Tilsetting på vanlige kommunale vilkår etter gjeldende lover, avtaler og reglement
  • Tilfredsstillende politiattest må legges fram ved tiltredelse.

Spørsmål til stillingene kan rettes til:

Hallvar Rørdal ved Austafjord skole på telefon 480 70 805. Menn oppfordres til å søke stillingene.

Søkere må oppgi hvilken stilling de søker.

Søknad med godkjente kopier av vitnemål og attester sendes:

Epost til: post@naroysund.kommune.no

Oppgi referanse: 2020/28

Søknadsfrist på stillingene: 20.01 2020