Velkommen til våre nettsider.

Nå er Nærøysund kommunes nettsider på plass. I en helt ny kommune er det mye som skal gjøres og komme på plass. De sidene du nå er kommet til vil derfor videreutvikles og kompletteres også videre framover.

Nettsiden www.naroysund.kommune.no skal være innbyggernes viktigste portal for å komme i kontakt med Nærøysund kommune. Her skal du kunne finne all informasjon om kommunens tjenester. Du skal også kunne bruke siden til å ha kontakt med kommunen og finne skjema for søknader i alle deler av kommuneadministrasjonen.
Alt dette vil derimot ikke være på plass fra første stund. Det er mye informasjon som skal på plass på en slik nettside, og ansatte i de ulike enhetene har bidratt med mye godt arbeid for å få nettsiden opp og gå. Kommunens nettside skal derimot ikke være statisk og derfor vil det bli lagt til mer og utfyllende informasjon i tiden framover.
Vi i Nærøysund kommune ønsker at vår hjemmeside skal være det stedet innbyggere, næringsliv og andre søker for å få informasjon om kommunen. Dersom det er informasjon du savner så gi oss tilbakemelding om dette så skal vi legge det inn. Da hjelper du andre som leter etter samme informasjon senere.
Selv om nettsiden ikke er komplett nå ved oppstarten så vil du finne mye informasjon om den nye kommunen, og så vil det fylles på med stadig mer i ukene framover.