Samfunnsplanen er nå ute på høring - kom med innspill til planforslaget

  Klikk for stort bilde 

 

 

 

Forslag til Nærøysund kommunes samfunnsdel ligger nå ute på høring. Les høringsforslaget her og kom med innspill

Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål og satsningsområder for kommunen de neste 12 årene. Samfunnsdelen skal gi retning for hvordan Nærøysund skal utvikle seg, og skal sikre helhetlig og langsiktig styring.

Hvordan skal Nærøysund kommune legge til rette for god samfunnsutvikling? Hva skal vi prioritere å jobbe med? Hvordan skal vi møte våre utfordringer, og hvordan utnytte de mulighetene vi har? Hvordan kan vi samarbeide? Hvordan skal vi sikre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

 

Les høringsforslaget her: Høring og offentlig ettersyn - Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 - Nærøysund kommune (PDF, 4 MB)

Frist for å levere innspill er: 19.05.2021

Innspill kan sendes til Nærøysund kommune, Postboks 133, Sentrum,

7901 Rørvik, eller til post@naroysund.kommune.no.

 

For å lese hvordan vi har jobbet fram planforslaget - følg lenke under til samleside for kommuneplanens samfunnsdel