Nærøysund kommune og krigen i Ukraina

Nærøysund kommune får en del henvendelser fra innbyggere som lurer på situasjonen rundt krigshandlingene i Ukraina og beredskapen her i kommunen. Det er ingen nasjonale føringer om økt beredskap nå. Samtidig følger kommunens ledelse med og får jevnlig oppdatering fra nasjonale myndigheter.

Nærøysund kommune følger nasjonale råd og retningslinjer rundt situasjonen. Det er ikke iverksatt noen heving av beredskapen her i landet.

Kommuneledelsen i Nærøysund blir jevnlig oppdatert på situasjonen gjennom skriftlig informasjon og møter med Statsforvalteren i Trøndelag og sentrale myndigheter.

 

Jodtabletter

Det er kommer en del henvendelser om jodtabletter. Nærøysund kommune har et beredskapslager og en plan for utlevering av jodtabletter som er tilstrekkelig til at alle barn under 18 år, gravide og ammende kan får utdelt dette etter anbefaling fra sentrale myndigheter.  

– Vi har distribusjonsrutiner slik at vi får tablettene ut til skoler og barnehager dersom det skulle være nødvendig, sier beredskapsansvarlig i Nærøysund kommune Ivar Kvalø. Samtidig er det viktig å minne på at på grunn av den store geografiske avstanden til Ukraina er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge, om det skulle skje et radioaktivt utslipp der. De samme anbefalinger om at kommunene bør ha et lager av jodtabletter kom allerede i 2017 med bakgrunn av trafikk av atomdrevne båter langs Norges kyst og er ikke endret siden så dette er ikke noe nytt for kommunen.

Personer over 40 år vil ikke få en anbefaling om bruk av jodtabletter da bivirkninger her vil overstige forventet nytte. Det er derfor ikke nødvendig for alle aldersgrupper å ha jodtabletter i beredskap.

Les mer om jodtabletter hos Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet:

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

På ulike språk:

https://dsa.no/atomberedskap/informasjon-pa-ulike-sprak#KORT%20FORTALT

 

Se mer om atomberedskap hos Statsforvalteren:

https://www.statsforvalteren.no/nb/Trondelag/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/atomberedskap/

 

 

Tilfluktsrom

Det er Sivilforsvaret som har ansvaret for landets tilfluktsrom. Det er ingen økning i trusselbildet mot Norge som tilsier at det er aktuelt med bruk av tilfluktsrom per i dag.

Les mer om tilfluktsrom hos Sivilforsvaret:

https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/tilfluktsrom/

 

Egenberedskap

Selv om faren for radioaktivt utslipp her er lav, samt at trusselnivået for øvrig er lavt kan det være greit å være ta en titt på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps nettside om egenberedskap. Dette er informasjon som kan være nyttig også i andre sammenhenger, som for eksempel ved langvarig strømbrudd, naturkatastrofer og andre uforutsette hendelser:

https://www.sikkerhverdag.no/

 

Mottak av flyktninger

Det kommer noen spørsmål om mottak av flyktninger. Det er i utgangspunktet sentrale myndigheter som anmoder om bosetting av flyktninger i kommunene. Nærøysund har per i dag ikke noe flyktningmottak i forbindelse med at flyktninger kommer inn til landet, men har god og lang erfaring med å bosette flyktninger etter at de har vært på mottak. Dersom det kommer henvendelser om bosetting av flyktninger fra Ukraina vil dette behandles av kommunen.

Se mer om situasjonen hos UDI:

https://www.udi.no/krisen-i-ukraina/

 

Helsedirektoratet har en nettside med informasjon om helserettigheter for flyktninger. Her finner du også informasjon på russisk nederst i artikkelen:

https://www.helsenorge.no/utlendinger-i-norge/flyktninger-og-asylsokere/

 

Ønsker du å bidra?

Dersom du ønsker å bidra til å hjelpe de som er rammet av krigen i Ukraina kan du kontakte en av hjelpeorganisasjonene som er til stede i området. Det er flere av de store organisasjonene som hjelper ukrainere på flukt og inne i landet.

 

Noen å snakke med?
Dersom du har behov for noen å snakke med noen finnes det flere du kan kontakte.
På helsenorge.no finner du flere chat- og telefontjenester.

På sidene til Utdanningsdirektoratet finner du råd om hvordan du snakker med barn og unge om kriser.

 

Informasjon fra regjeringen om situasjonen i Ukraina: 

https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/ukraina_svar/id2902448/

 

RUTINEBESKRIVELSE – UKRAINSKE FLYKTNINGER SOM BOR PRIVAT I NÆRØYSUND KOMMUNE

Informasjon fra MAKS Nærøysund på norsk og russisk her

Flyktninger som kommer til Nærøysund må registrere seg