Kom med dine innspill til samfunnsplanen

  Klikk for stort bilde 

Arbeidet med utarbeidelsen av Nærøysund kommunes samfunnsdel er i gang. Vi vil gjerne at du som innbygger bidra med innspill til arbeidet. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal angi mål og statsingsområder for kommunen de neste 12 årene. Samfunnsdelen skal gi retning for hvordan Nærøysund skal utvikle seg, og skal sikre helhetlig og langsiktig styring.

Hvordan skal Nærøysund kommune legge til rette for god samfunnsutvikling? Hva skal vi prioritere å jobbe med? Hvordan skal vi møte våre utfordringer, og hvordan utnytte de mulighetene vi har? Hvordan kan vi samarbeide? Hvordan skal vi sikre sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft?

Dette ønsker vi svar på fra innbyggere, lag og foreninger, kommunens ansatte, næringsliv og andre med tilknytning til kommunen.