Samtykkeskjema

Samtykke til å opprette stafettlogg

Før du oppretter en stafettlogg trenger vi samtykke fra foreldre/foresatte. Her finner du skjemaene for samtykke på norsk, engelsk, arabisk og tigrinja: 

Samtykkeerklæring til utveksling av informasjon

For å få kunne utveksle informasjon mellom ulike tjenester eller enheter trenger vi samtykke fra foreldre/foresatte. Det kreves at de fyller ut en samtykkeerklæring. Skjemaene finnes på norsk, engelsk, arabisk og tigrinja: